مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

گروه درمانی

برخی از ساختار های درمانی هستند که به شکل موثرتری عمل می کنند که گروه درمانی از این موارد است . گروه درمانی می تواند راه و رسم موثر تر کنار آمدن با مشکلات روانی را یاد بدهد ، چون بسیاری از مشکلات روانی ، در چهار چوب روابط میان فردی و تجربه های گروهی درون خانواده ، ازدواج و زندگی زناشویی ، همسالان ، گروه های اجتماعی و کاری و ... شکل می گیرند و با در نظر گرفتن این گروه های مهم ، درمان موفق تر خواهد شد . بهترین گروه درمانی در تهران انواع مختلفی دارد و از شیوه های درمانی روان پویایی ، رفتار درمانی ، شناخت درمانی و ... استفاده می شود به عبارتی گروه درمانی خوب مقبولیت گسترده ای دارد و در آن از عوامل درمانی درون گروه ، تعاملات سازنده بین اعضا و مداخلات بهترین روانشناس برای تغییر احساسات ، افکار و رفتار های غیر انطباقی افراد دچار ناراحتی هیجانی استفاده می شود.

 

روان درمانی گروهی چیست ؟

روان درمانی گروهی روشی است که در آن یک روانشناس خوب حرفه ای تعدادی از اعضا را انتخاب کرده و گروهی را تشکیل می دهد و اعضا را در جهت دستیابی حداکثر به اهداف هر یک از افراد گروه و خود گروه رهبری می کند . از برخی ویژگی های موجود در گروه ها مانند حمایت متقابل می توان در جهت تسکین درد روانی و فراهم کردن حمایت افراد همتراز برای رفع انزوایی استفاده کرد که بسیاری از افرادی که به مرکز مشاوره مراجعه می کنند آن را تجربه می کنند . از این رو می توان گفت که گروه درمانی محیط مطلوبی برای رد و بدل کردن اطلاعات صحیح در مورد یک اختلال مشترک اعضای گروه هستند . گروه درمانی در بیماری های طبی ، سوء مصرف مواد و اختلال های روانی شدید پایدار و مزمن از جمله اسکیزوفرنیا و اختلال های عاطفی عمده بسیار نتیجه بخش است . در حالت کلی می توان گفت که روان درمانی گروهی درمانی است که در آن افرادی دچار ناراحتی های هیجانی که به دقت انتخاب شده اند ، تحت هدایت متخصص روانشناس در مرکز روانشناسی شرکت می کنند و برای اصلاح شخصیت خود به یکدیگر کمک می کنند . مشاور روانشناس در جلسات گروه درمانی با استفاده از انواع ترفند های فنی و مفاهیم نظری ، تعامل اعضای گروه را در جهتی هدایت می کند که به اصلاح بینجامد .

مزیت های شرکت در جلسات گروه درمانی کلینیک روانشناسی انتخاب نو چیست ؟

بیشتر شبیه واقعیت روزمره است :

درمانگر فرد را در حال تعامل با دیگران می بیند نه این که فقط حرف های او را بشنود و احتمالا تصویری سوگیرانه یا تحریف آلود از او به دست می آورد . افراد در گروه درمانی اطلاعات بیشتری در مورد رسم معمول خود در کنار آمدن با دیگران می دهد .

انزوای اجتماعی را کم می کند :

فرد با گوش دادن به حرف دیگران می فهمد که فقط او در این وضعیت نیست ، بنابراین احساس انزوا و کمرویی را کنار می گذارد .

حمایت و دلسوزی دیگران را بیشتر احساس می کند :

انسجام گروه یعنی حس ما بودن ، اعتماد را افزایش می دهد ، وقتی غربیه ها فرد را می پذیرند و پشت گرمی او بیشتر می شود ، خود پذیری فرد هم افزایش می یابد .

تقلید سبک های موفق کنار آمدن :

اعضای جدید گروه می توانند اعضای قدیمی تر و مهارت های انطباقی موفقیت آمیزشان را مشاهده کنند .

تبادل احساس بیشتر از طریق بازخورد :

وضعیت گروهی ، ابراز احساسات مثبت و منفی نسبت به اعضای گروه را می طلبند که محبت ، ناکامی ، گریه یا خشم را بر می انگیزند ، به این ترتیب ، فرد از پاسخ دیگران یاد می گیرد که بر خلاف ترس و تصورش ، ابراز عاطفه ی شدید ، به هیچ کس آسیب نمی رساند .

افزایش عزت نفس از طریق کمک به دیگران :

فرد فرصت می یابد به دیگران متقابلا کمک کند ، با دیگران همدلی کند ، با دیگران گرم باشد و آنان را بپذیرد ، مورد حمایت قرار دهد و خالص باشد و از این رهگذر ، بیشتر احساس ارزشمندی کند . 

بینش بیشتر :

فرد با فهم انگیزه ها و رفتار انسانی در خودش و دیگران ، بیشتر مانوس می شود. به عبارتی فرد از علائم رفتار غیر انطباقی خود با خبر می شود . درمانگران به دو نوع بصیرت قایل هستند : 1) بصیرت عقلانی : دانش و آگاهی بدون هیچ گونه تغییر در رفتار غیر انطباقی . 2) بصیرت هیجانی : آگاهی و فهمی که به تغییرات مثبتی در شخصیت و رفتار بینجامد . 

تجربه خانوادگی اصلاحگر :

گروه ، خانواده اصلی برخی اعضا را باز می آفریند ، اعضایی که می تواند تعارض های ریشه ای خود را از طریق تعامل با گروه به لحاظ روانشناختی حل و فصل نمایند مانند تعارض هایی نظیر خشم به والدین .

الهام بخشی :

فرایند ایجاد احساس خوش بینی در اعضای گروه ، توانایی پی بردن به این که فرد می تواند بر مشکلات غلبه کند که امید بخشی هم می توان گفت .

تفسیر :

درمانگر معنا یا اهمیت مقاومت ، دفاع ها و نماد های فرد را جمع بندی می کند و از این راه فرد به یک چهر چوب شناختی می رسد که در قالب آن فرد به دلایل رفتار های خود پی می برد .

در روان درمانی گروهی و بسیاری از انواع گروه درمانی های دیگر در کلینیک مشاوره  افراد می توانند به نتایج مناسبی دست پیدا کنند و نسبت به بسیاری از تعارض ها و مشکلات رفتاری و اختلال های روانی فردی و اختلاف خانوادگی و ... بصیرت پیدا کرده و آن ها را به بهترین شکل و با پاسخ هیجانی مناسب حل کنند .