مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره روانپزشکی

ارائه بهترین خدمات تخصصی روانپزشکی توسط دکتر روانپزشک در کلینیک روان پزشکی و مرکز مشاوره انتخاب نو

بعضی از درمان ها را باید با دارو ترکیب کرد و ترکیبی از دارو و درمان رفتاری شناختی ارائه داد تا نتیجه بخش باشد .داروها یک اختلال را درمان نخواهند کرد اما آنها می توانند علائم را تحت کنترل در آوردند و فرد را به یک زندگی رضایت بخش هدایت نمایند.