مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانکاوی

قصد داریم شما را با تمامی ابعاد یک روانشناس بالینی و روانکاو آشنا کنیم :

تعریف روانکاوی

روندکاری یک دکتر روانکاو

و شرایط درمانی در مرکز روانکاوی

تعریف روان کاوی :

می توان گفت روانکاوی زیر شاخه ای از روانشناسی محسوب می شود که در آن مطالعه ی دقیق و علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی است که رکن اساسی آن این است که بیشتر فعالیت های ما ناشی از ناخودآگاه است و بررسی اصلی را بر ناخودآگاه می گذارند.تا بتوانند مشکلات را عمیق حل کنند.

قبل از بررسی ابعاد مختلف یک روانکاو خوب و معرفی مراکز روانکاوی نکته ی قابل ذکر ای است که اکثر مردم روانکاوی را یک روش درمانی بیماری ها و اختلالات روانی می دانند.در صورتی که روانکاوی به  ابعاد مختلف شخصیت ، رشد انسان و تحلیل و تفسیر دقیق علمی افکار می پردازد. می توان گفت به صورت کلی اکثر افرد با یک دوره روانکاوی بسیاری از مشکلات خود را شناسایی می کنند و می توانند بازخورد مثبت آن را دربیشتر فعالیت های خودشان حس کنند. و اینکه روانکاوی زیر شاخه روانشناسی است و جدا از آن نیست

 اگر فایل صوتی مصاحبه فروید را گوش داده باشیدفروید نیز این موضوع را عنوان کرده است و در حال حاضر نیز انجمن روانشناسی آمریکا APA  نیز روانکاوی را زیر شاخه روانشناسی تلقی می کند.

ما ابعاد مختلفی را از طریق روانکاوی مورد سنجش و درمان قرار می دهیم مثل اضطراب، وسواس ، افسردگی ، استرس و تمام موارد اختلال و مشکلات بالینی .

شما می توانید در کلینیک مشاوره روانشناسی انتخاب نو بهترین روانکاو و با تجربه ترین روانکاو را انتخاب کنید که سال ها برای بهبود مشکلات و ارتقاء سطح کیفیت زندگی سالم در زمینه ی بالینی کار کرده است.

 روانکاوی

 حال به چند اصول اساسی روانکاوی می پردازیم :

1.  نمی توان رشد و شخصیت فردی را فقط بر مبنای ویژگی های ارثی گذاشت بلکه معمولا به خاطر رویدادها و اتفاقات فراموش شده ی دوران کودکی است که خود فرد به آن آگاه نیست.

2.  شناسایی رفتار و شناخت انسان به طور وسیع که توسط امیال و افکار غیرمنطقی که در ناخودآگاه فرد هستند.

3.  شناسایی مکانیزم های دفاعی که افراد در شرایط مختلف از آن استفاده می کنند و تلاش برای انتقال و آوردن افکار غیرمنطقی و رشد یافته در ناخودآگاه به خودآگاه .

4.  بسیاری از ریشه های استرس و اضطراب افراد به علت کشمکشی است میان خودآگاه و ناخودآگاه افراد وجود دارد.

5.  یکی از راه های یافتن محتویات ناخودآگاه رفتارها و لغزش های زبانی است که توسط روانکاو آنالیز می شود.

6.  برای رهایی از طرح واره های غلط و باورهای اشتباه ناخودآگاه روانکاو سعی می کند افکار شما را به هشیار هدایت کند از طریق مداخله ی درمانی روانکاوی.

روان درمانی پویشی شکلی از روان درمانی است که فشرده تر و کوتاه مدت تر انجام می شود.از طریق روان پویشی به مراجع کمک می شود که بتواند بر مقاومت خود غلبه کند و احساسات واقعی خود را نسبت به گذشته و احساساتی که به صورت ناخودآگاه به دلیل دردناک و ترسناک بودن پس زده است روبه رو شود.

 روانکاوی

 ما در روان درمانی پویشی دو کلمه را عنوان کردیم :

یکی فشرده است : زیرا مراجع قرار است با شدیدترین حالت ممکن با امیال و احساسات پس زده شده اش روبه رو شود.

کوتاه مدت است: زیرا تلاش بر این است با سرعت هرچه تمام تر درمان را انجام دهد.

درمانگری که روان کاوی را انجام می دهد روانکاو نامیده می شودکه سعس می کند مراجع را نسبت به تعارض های ناخودآگاهش آگاه کند در روان کاوی روانکاو داده های خود را که به آن نیاز دارد از طریق مصاحبه ی بالینی بدست می آورد

توجه داشته باشید فردی که سایکوز است یعنی قطع واقعیت با محیط را دارد نمی تواند از طریق روانکاوی درمان شود حتی اگر بهترین روانکاو تهران هم باشد نیاز است از یک روانپزشک برای درمان کمک و مشاوره گرف.

 روانکاوی

 پس افرادی که مشکلات بالینی دارند و یا هر آدمی نیاز است از طریق یک دکتر روانکاو و روانشناس خوب آنالیز شود.

نکته ی آخر روان کاوی کلاسیک است که بر پایه ی عقیده ی زیگموند فروید است که تعارض های ناخودآگاه که در سه سطح نهاد ، خود ، فراخود علت اصلی رفتار می داند.

که بی شک دستیابی به تعارض های ناخودآگاه کار بسیار سختی است. شما عزیزان می توانید خدمات تخصی روانشناسی ، روانپزشکی و کلینیک روانکاوی  را از انتخاب نو بخواهید ما در تمام زمینه های روانشناسی به صورت تخصصی و در صورت نیاز به صورت تیمی کاردرمان را انجام میدهیم.

روانکاوی