مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور روانشناس

بدترین کاری که زن در حق همسرش می کند چیست؟

مردان از نظر فیزیکی، قوی تر از زنان هستند و همین تفاوت باعث شده آداب و رسومی در جامعه شکل بگیرد که با قدرت فیزیکی مردان منطبق باشد


تفاوت نگرانی و اضطراب چیست؟

نگرانی از دیدگاه روانشناسی فرایندی شناختی است که در ذهن رخ می دهد و شامل پیش بینی ذهن و آماده شدن برای پیامدهای منفی احتمالی در آینده است.


احساس و عواطف چه ماهیتی دارند؟

شادی، غم، کم رویی، خجالت، شرم، ترس، لذت، تعجب، حس گناه همگی از انواع اصلی عواطف و هیجانات ما هستند.


رابطه جنسی با همسرتان در چه حال است؟

رابطه جنسی، چیزی است که پیوند زناشویی را از سایر انواع رابطه ها متمایز می کند.


نفر اول زندگی همسر یا پدر و مادر و موارد دیگر !

اگر که فقط خودتان باشید روابط زناشویی راحت تر خواهد بود اما متاسفانه در زندگی همه باید با هم سرو کله بزنند


چگونه خشم سازنده داشته باشیم؟

خشم سازنده زمانی خواهد بود که بدانید این تصمیم که خشم شما را تا کجا خواهد برد


برای خونه تکونی درونتان چه برنامه ای دارید؟

هر سال به عید که نزدیک می شویم، برای زندگیمان تصمیم هایی می گیریم که در کنار آن ها باید یک سری چیزها را در خودمان نیز تغییردهیم


نشانه های اختلال شخصیت مرزی چیست؟

اختلال شخصیت مرزی اختلالی روانی و پیچیده است


اختلال های روانی خطرناک در کودکان چیست؟

هرگونه اختلال رفتاری و روانی در دوران کودکی باید بسیار جدی در نظر گرفته شود زیرا که عدم توجه به آن ها جهت درمان باعث می شود که فرد تا دوران بزرگسالی آن ها را به همراه داشته باشد


چگونه سالم فکر کنیم؟ راه هایی برای سالم اندیشی در زندگی

وقتی احساس بدی دارید منفی فکر می کنید و این افکار منفی علت ناراحتی شما خواهد بود.