مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب روانشناسی

ایا اضطراب اجتماعی را می شناسید؟ و ایا با خجالت متفاوت است؟

اضطراب اجتماعی به اشکال مختلفی ظاهر می‌شود که به طور عاطفی و جسمی بر افراد تأثیر می‌گذارد.


اعتماد به نفس و ارتباط ان با سلامت

از انجایی که اعتماد به نفس یکی از جنبه های مهم زندگی ما انسان هاست به اهمیت ان در سلامت می پردازیم.


۹رفتارهای سمی که باید رها کنید: کلیدهای ترک این عادات مخرب

رفتارهای سمی می‌توانند به شکل ناگهانی وارد زندگی ما شوند و بر روابط، سلامت روانی، و رشد شخصی ما تأثیر بگذارند. در این مقاله، ابعاد رفتارهای سمی را از شناسایی تا پیشگیری، با تأکید بر اهمیت جستجوی کمک حرفه‌ای از طریق مراکز مشاوره خانواده، مشاوره تلفنی، و دفاتر روانشناسی را بررسی می‌کنیم.


عشق و هورمون ها

در مدت آشنایی مردها به دلیل این که تحت تأثیر هورمون تستوسترون اند قدرت تصمیم گیری ندارند


ز‌وجین در مقابل مشکلات چه واکنش هایی نشان می دهند؟

در عرصه ی زوج درمانی به زوج هایی که در مورد مسائل مختلف نمی توانند به توافق نظر برسند


چگونه مشکلات را با همسرم به راحتی حل کنم؟

در هر زندگی مشترکی می توان مشکلات و تعارض ها را دید و می توان گفت که تعارض ها عضو جدا نشدنی هر رابطه ای هستند


سوالاتی درباره ازدواج که می تواند ذهن هر فردی را درگیر کند!

مطالعات مهم مرکز مشاوره ازدواج  زیادی هستند که برای رابطه سودمند هستندولی برخی از زوجین با انجام دادن ان ها نتیجه نگرفته اند زیرا که اطلاعات ممکن است سطحی باشند


چگونه احساسات خودم‌را بشناسم و ان ها را کنترل کنم؟

هنگامی که حالات خلقی و احساساتتان را بشناسید خود به خود کنترل ان ها را در دست می گیرید


موارد مضر برای زندگی مشترک چیست؟

برخی رفتار ها و عادت ها هستند که در زندگی برخی از افراد بسیار عادی هستند اما باید بدانید که حذف آن ها برای رابطه تان بسیار بهتر خواهد بود. این موارد عبارت اند از: