مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مطب روانشناسی ایرانی

شرایط موثر و مهم یادگیری برای کودکان و نوجوانان چیست ؟

عده ای تصور می کنند که اگر شاگردی در کلاسی ثبت نام کند ، یا بهره هوشی او بهنجار باشد و یا متعلق به یک خانواده مرفه باشد می تواند مطالب مربوط به آن درس را به آسانی یاد بگیرد .