مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین کلینیک مشاوره در تهران

چرا تنبلی می کنیم ؟

بسیاری از افراد در زمان هایی که مبتلا به افسردگی و یا نگران هستند تنبل می شوند و قدرت حرکت خود را از دست می دهند