مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

درمان مشکل وسواس

آیا عمل های زیبایی نشانه ی اختلالات روانی هستند ؟

معیار های زیبایی در هر دوره ای از تاریخ متفاوت هستند و حتی می توان گفت که امروزه معیار های زیبایی در کشور های مختلف ، متفاوت می باشد .