مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس خبره

نقش عوامل شخصیتی و روان شناختی در ازدواج چیست؟

امروزه روانشناسان انسان ها را به گروه های مختلف شخصیتی تقسیم می کنند که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند که در داشتن ازدواج درست یا اشتباه تاثیر دارند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.