مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

متخصصان خانواده

طبق مطالعات مطب روانشناسی چگونه در دیدار اول تاثیر گذار باشید؟

اگر که در ملاقات اول با فردی زبانتان بند آمده و ضربان قلبتان خیلی تند تر از قلب شروع به زدن کرده است و سعی کردید حرفی بزنید ولی نتوانستید و موفق نشده اید و آن طور که دلتان می خواسته ملاقاتتان پیش نرفته پس در ادامه به نکته های زیر توجه کنید.