مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز روانشناسی شمال تهران

2 فاکتور مهم و اساسی از دیدگاه مشاور ازدواج خوب که قبل از ازدواج در طرف مقابلتان دقت کنید.

ازدواج امری استرس زا و دشوار است و می تواند افراد را یا با موفقیت همراه سازد


چرا کودکم شب ها نمی خوابد؟

اختلال خواب در کودکان بسیار شایع است و مطالعات نشان می دهد که ۲۰ تا ۳۰ درصد کودکان یک تا پنج ساله دچار نوعی مشکل خواب هستند و عمدتا از نوع از به خواب نرفتن و فطع ناگهانی خواب می باشد.