مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز طلاق

چه مواردی رابطه را تهدید به فروپاشی می کند؟

در دوران ابتدایی و وجود عشق زیاد و گرایش طبیعی به آن بسیاری از گرفتاری ها را حل می کند و عشق چشم را بر روی بسیاری از تفاوت های اخلاقی و خواسته ها و هدف های متفاوت، به ایجاد حس همدردی و مهر و نوع دوستی کمک می کند.