مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره در پاسداران

چرا بین شما و عشقتان فاصله ایجاد می شود؟

یکی از دلایل مهمی که می‌تواند باعث دوری شریک عاشقانه شما از شما شود، تأثیر دوستان و خانواده او است.


اثرات روانی خیانت و روش های مقابله با خیانت چیست؟

خیانت به عنوان یکی از دردناک‌ترین تجارب زندگی انسان‌ها است ، چرا؟


از نظر روانشناس ازدواج در پاسداران ازارگر روان چه نشانه هایی دارد؟

به طور متداول، وقتی از بیماری‌های روانی یا رفتارهای مخرب صحبت می‌شود، بیشتر ما به صورت بیرونی قابل مشاهده‌ای مانند فردی که به شدت هراسان یا افسرده است، فکر می‌کنیم.