مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره روانشناسی خوب

پشت سر گذاشتن مشکلات طلاق توسط بچه ها

زمانی که زن و شوهر از یکدیگر طلاق می گیرند و در صورتی که پای بچه در میان باشد ، رنج و ناراحتی آن ها همین بچه ها خواهد بود .