مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره انتخاب نو

روز جهانی اختلال دو قطبی !

اختلالات روانی بسیار شایع و متداول هستند و بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در جهان ، از هر 4 نفر یک نفر در مقطعی از زندگی خود از مشکلات سلامت روانی رنج می برد .