مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره خانواده غیر حضوری

اختلال اضطراب بیماری چیست و چه تاثیری بر فرد می گذارد ؟

اختلال اضطراب بیماری به عنوان ترس دائمی مبتلا بودن یا مبتلا شدن به یک بیماری خطرناک که پزشکان قادر به تشخیص آن نیستند .