مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره روانشناسی تلفنی

اختلال وسواس و تاثیر آن بر رابطه زناشویی و جنسی چیست ؟

اختلال وسواس فکری عملی یک بیماری روانی جدی است که گاهی اوقات با اختلال شخصیت وسواسی جبری اشتباه گرفته می شود .