مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور تلفنی

چیزهایی که به تروما تبدیل می‌شوند و نشانه های ان

تروما یکی از موضوعات پیچیده و مهم در حوزه سلامت روان است.


آیا جسم‌ و روان با هم در ارتباط اند؟

احساسات چیزی بیشتر از پاسخ‌های روانی است. آنها تأثیرات گسترده‌ای بر روی بدن دارند و می‌توانند به طور مستقیم بر سلامت فیزیکی ما تأثیر بگذارند.


فهم اختلال اضطراب عمومی از دیدگاه روانشناس خوب

اختلال اضطراب عمومی (GAD) یک اختلال شایع در سلامت روانی است که به وسیله نگرانی‌های بیش از حد و ناقابل کنترل در مورد مسائل روزمره مشخص می‌شود.


آیا انجام تمرین های روانشناسی و ذهن اگاهی می‌تواند به بهبود اضطراب کمک کند؟

اضطراب تجربه‌ای عاطفی پیچیده و چندگانه است که به طرق مختلفی برای هر فرد ظاهر می‌شود.


تردید در رابطه: باید بمانم یا بروم؟

وقتی که در یک رابطه، تردید وارد می‌شود، احساسات متضاد و ابهاماتی که درباره آینده وجود دارد، می‌تواند بسیار دلهره‌آور باشد.


نقش تکنولوژی و رسانه ها در بروز خیانت چیست؟

فرهنگ‌ها و نگرش‌های جامعه درباره خیانت در تاریخ تحت تأثیر تغییرات مختلف قرار گرفته‌اند.


احساسات: کلید به خوشبختی و رشد شخصی

پذیرفتن احساسات یکی از عناصر کلیدی در بهبود کیفیت زندگی و رشد شخصی است.


چگونه می‌توانم از تبعیض نسبت به مجرد بودن غلبه کنم؟

برای غلبه بر تبعیض نسبت به مجرد بودن، می‌توانید افسانه‌ها و انتظارات اجتماعی را در نظر بگیریم.


آیا ایده‌آل است که کسی را تحسین کنیم؟

تحسین یکی از جوانب مهم روابط انسانی است که در انواع مختلفی ظاهر می‌شود.


موانع رشد شخصی در روابط: ناامیدی و عدم تطابق در رابطه

وقتی به مسیر رشد شخصی در روابط فکر می‌کنیم، گاهی اوقات فقط به مسیرهای مثبت و پیشرفت فکر می‌کنیم.