مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

نوبت مشاور ازدواج

درونگرایی و برون گرایی و تفاوت های آن ها به مناسبت روز جهانی درون گرایی:

انسان موجودی اجتماعی است و از این رو، زمانی که گروهی از مردم گرد هم می آیند در بین آن ها مجموعه ای از کارکرد ها  باورها، هنجارها و ارزش ها میانشان پدیدار می شود


راهکارهای مهم و ویژه برای خانواده های طلاق چیست؟

فراموش نکنید که بچه ها همان بچه ها هستند و شما نباید تصور کنید به این دلیل که به تنهایی وظیفه پدر و مادر را ایفا می کنید و یا این کار را به کمک همسری انجام می دهید که اخیرا با او ازدواج کرده اید، ابزار تربیت فرزندان و زندگی خانوادگی به شکلی با هم متفاوتند.