رابطه ی زناشویی ، رابطه ای منحصر به فرد است که از رابطه ی فرد و خانواده مجزا است ولی از آن ها تاثیر می پذیرد . زوجین همواره چالش هایی را در زندگی خود تجربه می کنند و باید مهارت های کنار آمدن با آن ها را آموزش ببینند . آن ها به زمان هایی برای نشان دادن صمیمیت نیاز دارند و باید با مسائلی همچون اعمال قدرت و رقابت که تضعیف کننده ی مرز های زناشویی است مقابله کنند .مشاوران آنلاین بیان می کنند که  زوج ها باید در زندگی مشترک خود مرز ها ، نیاز های فردی در برابر نیاز های زوجی ، انتظارات خانواده اصلی ، تعارض ها ، صمیمیت و قدرت را داشته باشند . آن ها برای این که رابطه یکپارچه ای داشته باشند باید مرز هایی را برای زندگی مشترک خود تعیین کنند که آن ها را از دیگران جدا می سازد . زمانی که زوجین بتوانند با اصول روانشناختی سالم رفتار های سالم مانند توانایی بر قراری رابطه ی رضایت بخش ، حل مسئله ، پرهیز از سرزنش و مشارکت در انجام وظایف می شود . زوج هاس سالم می توانند یکدیگر را بر اساس آن چه که واقعا هستند بپذیرند و بر اساس آن فعالیت های ارتقا بخش برای رابطه ی خود انجام دهند تا بتوانند زندگی زناشویی موفقی را داشته باشند .

عوامل استرس زا و رابطه ی زوجین :

عوامل استرس زای درونی و بیرونی بسیاری وجود دارد که رابطه ی زوجین را تحت تاثیر قرار می دهد . می توان گفت که عوامل استرس زا نیرو هایی هستند که منجر به ایجاد تعارض در رابطه می شوند . این عوامل می تواند تغییرات اقتصادی تا موضوعات گذشته زوجین را شامل شود . عده ای از روانشناسان عوامل استرس زای زوجین را به سه دسته تقسیم کرده اند . برخی از این استرس ها بهنجار هستند و به دلیل این که از خواسته های اجتماعی و مراحل طبیعی زندگی نشات می گیرند . افراد ممکن است برای رو به رو شدن با این استرس ها حمایت ، یاری و آموزش لازم را بر اساس بهترین مشاوره ازدواج دریافت کنند . و همچنین فکر کردن درباره ی مسائل استرس زا به جای مشکلات برون سازی  مشکلاتی که زوج با آن ها مواجه است منجر می شود . این وضعیت باعث می شود که زوج به جای این که یکدیگر را سرزنش کنند به شناسایی زفتار هایی بپردازند که مشکلات آن ها را با همکاری هم به بهترین شکل حل می کند . هنگامی که تنوع وسیعی از عوامل استرس زا وجود داشته باشد می توان گفت که فشار زیادی به رابطه ی زوجین وارد خواهد شد . 

دسته ی اول از عوامل استرس زا :

طبق نظر مشاور خانواده خوب این عوامل استرس زا شامل ادراکات درونی شده می باشد که زوج آن ها را از خانواده ی اصلی خود کسب کرده و به زندگی مشترک خود آورده اند . خاطرات ، الگو های رفتاری ، انتظارات ، اداب و رسوم ، اسطوره های رابطه زوجین ، اسرار خانوادگی و میراث روانشناختی نسل های قبلی همگی به رابطه عاطفی افراد شکل می دهد و زوج ممکن است از آن ها آگاه باشد یا آگاه نباشد . برای مثال برای همه ی ما الگوی اولیه رابطه ، والدین هستند . ممکن است ما ازدواج مشابهی با والدین خود داشته باشیم و یا حتی ممکن است با خود عهد کنیم که هرگز مثل آن ها زندگی نکنیم . 

دسته ی دوم از عوامل استرس زا :

این دسته از عوامل استرس زا شامل تغییرات انتقالی قابل پیش بینی چرخه ی زندگی را شامل می شود . مانند تولد فرزند ، بزرگ شدن فرزندان ، ازدواج فرزندان و ... که به طور طبیعی در فرایند تکامل رابطه ی زوجین اتفاق می افتد . این دسته از عوامل شامل حوادث غیر قابل پیش بینی زندگی مانند مرگ ، تصادف و یا بیماری مزمن را در بر می گیرد . حوادث قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی نقاط بالا و پایین این خط زندگی هستند . 

دسته ی سوم عوامل استرس زا :

عوامل استرس زای سیستم سطح تاثیرات اجتماعی ، فرهنگی ، سیایب ، مذهبی و اقتصادی را شامل می شود . علاوه بر تاثیر خانواده گسترده ، این گروه از عوامل استرس زا ، فشار های برخاسته از تعهدات خانواده اصلی ، گروه همکاران ، سازمان ها و دوستانی که افراد با آن ها در ارتباط هستند را در بر می گیرد . برخی از متداول ترین این نوع عوامل استرس زا عبارت اند از : اعضای خانواده گسترده و خویشاوندان ، مذهب ، عقاید سیاسی ، شغل ، اوقات فراغت ، دوستان ، ادامه ی تحصیل ، عقاید سیاسی ، فرصت های اقتصادی و فشار اجتماعی برای بچه دار شدن . 

نیاز های زوجین در برابر نیاز های فردی :

بر اساس مطالعات گسترده مراکز روانشناسی تهران برخی افراد به منظور جبران نقایص و ضعف هایی که در خود می بینند ، تصمیم به ازدواج می گیرند . برای این گونه موارد ممکن است که رابطه ی زوجی در مسیر سلامت پیش نرود . برای افرادی که بسیار خود محور هستند فکر کردن درباره ی نیاز های شخص دیگر و همراهی با او در جنبه های مختلف زندگی ، به منزله اسیر شدن محسوب می شود . اگر حتی یکی از زوجین چنین حالت های افراطی را داشته باشد رابطه با چالش های جدی مواجه خواهد شد .