مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر افشین بنی صفر

مشخصات فردی

نام: افشین

نام خانوادگی: بنی صفر


سوابق تحصیلی

دکتری روانشناسی بالینی


زمینه‌های تخصص

رواندرمانی فردی در حوزه‌ی بیماری‌های خلقی، اضطرابی، وسواس، فوبیا، شخصیت، ترک اعتیاد، مشکلات رابطه و مهارت‌های زندگی

رواندرمانی تخصصی برای بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌های آنها


سوابق اجرایی و عضویت‌ها

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره‌

عضو پیوسته انجمن مطالعات رواندرمانی ایران

روانشناس بالینی و رواندرمانگر مراکز مشاوره‌

روانشناس بالینی و رواندرمانگر کودکان و خانواده‌های کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان

آموزش کاربردی مصاحبه‌ی انگیزشی برای روانشناسان در بیمارستان

برگزاری کارگاه نشانه‌ شناسی بیماری‌های روانی با تمرکز بر روی توهم و هذیان برای روانشناسان در دانشگاه

برگزاری کارگاه آسیب ‌شناسی سوء‌ مصرف مواد و پیشگیری از ابتلا به اعتیاد در نوجوانان و جوانان، برای عموم در دانشگاه

مدرس کارگاه‌های روانشناسی


دوره‌های تخصصی گذرانده شده

روان‌درمانگری برای روان‌درمانگران

پیشگیری و درمان غیردارویی سوء مصرف مواد (MMT)

حمایت‌های روانی - اجتماعی در حوادث و بلایا

مربیگری تیم‌ سازی، تسهیل گری و برنامه‌ی بتا

درمان متمرکز بر هیجان با رویکرد گرینبرگ

درمان نارضایتی جنسی