مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر حمیدرضا حسین شاهی

مشخصات فردی

نام : حمیدرضا

نام خانوادگی : حسین شاهی 

نگاهی به سوابق تحصیلی

کارشناسی رشته روانشناسی

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دکترای تخصصی رشته روانشناسی

زمینه های تخصص

خانواده درمانی

زوج درمانی

درمان زناشویی

آموزش خانواده

درمان انفرادی

گزیده ای از سوابق اجرایی و فعالیت های علمی و پژوهشی

ترجمه و ویرایش کتابهای خانواده درمانی - گروه درمانی و مشاوره گروهی - بهداشت روانی - آسیب شناسی روانی (دو جلد) - فرهنگ توصیفی روانشناسی - ارزیابی شخصیت

همکاری با شبکه دو تلویزیون صدا و سیما برنامه تصویر زندگی و شبکه رادیو فرهنگ.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه های آزاد اسلامی

یرگزاری کارگاه های آموزشی در فولاد سپاهان . فولاد نیشابور . پتروشیمی ماهشهر . اداره بهداشت وزارت نفت . دانشگاه شهید عباسپور .

بیست سال سابقه همکاری با مراکز مشاوره دانشگاه آزاد و مرکز مشاوره دانشگاه شهید عباسپور و کلینیک های روانشناسی و مرکز مشاوره های مختلف

برگزاری کارگاه روانشناسی و مشاوره در زمینه های مختلف از جمله نشانه شناسی و درختچه های تشخیصی و ...