مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر مهناز گنجیان

مشخصات فردی:

نام : مهناز

نام خانوادگی :گنجیان

نگاهی به سوابق تحصيلی:

فارغ التحصيل كارشناسي روانشناسي باليني

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

زمينه های تخصص:

روان شناس_ نوروتراپيست

نوروفیدبک _ بایوفیدبک درمانگر اختلالات بيش فعالي-كم توجهي،يادگيري،خواب،اضطراب،افسردگي،

وسواس،ارتقاء عملكرد مغز براي ورزشكاران،هنرمندان،دانشجويان و دانش آموزان

گزیده ای از سوابق اجرايی:

مشاوره پيش از ازدواج همراه با تفسير تست هاي سلامت روان و شخصيت

مشاوره كودك-نوجوان و درمان اختلالات همراه با نوروفيدبك

مشاوره فردي:درمانگر افسردگي،اضطراب،وسواس،با متد CBT همراه با درمان از طريق نوروفيدبك و بيوفيدبك،درمانگر بيش فعالي -كم توجهي ،اختلال يادگيري،اختلال خواب،علائم اضطرابي،افسردگي،تقويت حافظه كوتاه مدت از طريق درمان با نوروفيدبك و بيوفيدبك .....

مدرس و درمانگر كارگاه هاي خودشناسي،رفتار جرأت مندانه،عزت نفس و..

گزیده ای از فعاليت های علمی و پژوهشی:

انتخاب مقاله تحت عنوان مقايسه ميزان عزت نفس و احساس تنهايي بين نوجوانان فاقد و واجد سرپرست در سومين همايش روان پزشكي كودك و نوجوان

گزيده ای از كارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده:

گذراندن دوره ها و كارگاه هاي آموزشي تحت نظر سازمان بهزيستي با عنوان:

زوج درماني،خانواده درماني،فرزند پروري،درمان افسردگي،وسواس،مديريت اضطراب،يادگيري مهارت خودآگاهي و رفتار جرأت مندانه،درمان اختلالات جنسي

گذراندن كامل درمان نوروفيدبك-بيوفيدبك زير نظر متخصص مغز و اعصاب و اخذ گواهينامه نوروتراپيست