مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر محمد عسگری

مشخصات فردی:

نام:محمد

نام خانوادگی: عسگری  

نگاهی به سوابق تحصیلی:

دکترای تخصصی:روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد:روانسنجی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی:روانشناسی بالینی از دانشگاه شهیدچمران-اهواز

زمینه های تخصص:

مشاوره تحصیلی(مشاوره کنکور،برنامه ریزی تحصیلی ، انتخاب رشته . برنامه ریزی درسی و روش های مطالعه ، خدمات تخصصی مشاوره و راهنمایی ، مشاوره تخصصی خانواده درمانی ، مشاوره فردی)

گزیده ای از سوابق اجرایی:

عضو هیآت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و همدان و ملایر ،دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری ،خدمات تخصصی مشاوره و راهنمایی ، مدیر گروه روانشناسی دانشگاه ملایر ، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ملایر ، رئیس دانشگاه پیام نور ملایر ، مدیر گروه علوم تربیتی ، رئیس مرکز مشاوره استان همدان، دبیرو مدرس تربیت معلم

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

عضو شورای تحقیقات دانشگاه پیام نور منطقه ی 6

عضو شورای تحقیقات دانشگاه بوعلی سینا

عضو شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان همدان

گزیده ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی:

مقایسه دختران و پسران دبیرستانی شهرستان ملایر در ویژگی منبع کنترل، فصلنامة همدان، سال چهارم، شمارة 67 و 61

بررسی علل اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه بوعلی، مجله پژوهش علوم- 600 676 . انسانی، سال اول، شماره 6و 0

هنجاریابی پرسشنامه شخصیتی نوجوانان آیزنک برای دانش آموزان دورة متوسطة استان همدان

بررسی نگرش و راههای جذب دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطة استان همدان نسبت به طرح اقامة نماز

بررسی علل اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان

ارزیابی و اعتبار بخشی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، و اداری مالی دانشگاه

گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده :

کارگاه تخصصی هدایت مسیر تحصیلی شغلی

کارگاه دوره عمومی نوروفیربک عمومی

کارگاه دوره نوروفیربک تخصصی