مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر نادیا کردنژاد

مشخصات فردی :

نام : خانم نادیا

نام خانوادگی : کردنژاد

  نگاهی به سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی

کارشناسی مامایی

زمینه های تخصص :

·       مشاوره و روان درمانی :  اختلالات افسردگی ، اختلالات اضطرابی  و اختلال وسواسی – جبری

·       رویکرد روان درمانی : درمان شناختی – رفتاری (CBT) ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ((ACT

·       مشاوره و روان درمانی  اختلالات روان شناختی پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان

·      غربالگری تخصصی اختلالات هیجانی در دوران بارداری و پس از زایمان

گزیده ای از سوابق اجرایی :

 -عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران (1390)  

-اخذ  " پروانه اشتغال تخصصی  "در تهران  از سازمان نظام روان شناسی (1392)

گزیده ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی :

عنوان رساله : رابطه متغیرهای روان شناختی و خانوادگی با افسردگی پس از زایمان

گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده :

درمان  شناختی –رفتاری

درمان چند بعدی وسواس OCD

تنش زدایی گام به گام و سبک زندگی

تحلیل روابط متقابل

فرزند پروری

دوره کامل درمان شناختی- رفتاری اختلالات اضطرابی و اختلال وسواسی – جبری

دوره کامل درمان شناختی- رفتاری اختلالات افسردگی

زوج درمانی شناختی – رفتاری

طرحواره درمانی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT