مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر نادیا کردنژاد

مشخصات فردی :

نام : خانم نادیا

نام خانوادگی : کردنژاد

نگاهی به سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روان شناسی (دانشگاه تهران)

کارشناسی مامایی (علوم پزشکی ایران)

زمینه های تخصص:

روان درمانی و مشاوره، اختلالات افسردگی، اختلالات اضطرابی،  اختلال وسواسی – جبری

رویکرد روان درمانی: درمان شناختی – رفتاری(CBT)، طرحواره درمانی، درمان مبتنی برپذیرش و تعهد (ACT)، درمان متمرکز بر شفقت (CFT)

مشاوره و روان درمانی اختلالات روان شناختی پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان

غربالگری تخصصی اختلالات هیجانی در دوران بارداری و پس از زایمان

گزیده ای از سوابق اجرایی:

عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران(1390)

"اخذ پروانه اشتغال تخصصی " در تهران از سازمان نظام روان شناسی (1392)

(اخذ پروانه اشتغال تخصصی روان شناسی منطقه 3 شهرداری تهران ،1396)

گزیده ای از فعالیت های علمی و پژوهشی:

عنوان رساله: رابطه متغیرهای روان شناختی و خانوادگی با افسردگی پس از زایمان

گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده:

دوره کامل درمان شناختی –رفتاری ( CBT)

طرحواره درمانی

دوره کامل درمان شناختی – رفتاری اختلالات اضطرابی و اختلال وسواسی – جبری

دوره کامل درمان شناختی- رفتاری اختلالات افسردگی

درمان چند بعدی اختلال وسواسی- جبری

زوج درمانی شناختی- رفتاری

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)

درمان متمرکزبر شفقت (CFT)

تنش زدایی گام به گام عضلانی (PRT) و سبک زندگی

تحلیل روابط متقابل

فرزندپروری