مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر نسرین باقری

مشخصات فردی

نام : نسرین

نام خانوادگی :باقری

 نگاهی به سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی روان شناسی

کارشناسی ارشد روان شناسی

کارشناسی روان شناسی بالینی

  زمینه های تخصص

مشاور تخصصی در زمینه ی ازدواج

مشاوره تخصصی در زمینه ی خانواده

 مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی

  گزیده ای از سوابق اجرایی و عضویت ها

-عضو پیوسته نظام روان شناسی و مشاوره

-عضو پیوسته انجمن روان شناسی ایران

-مدیریت کلینیک روانشناسی و مشاوره انتخاب نو با شماره پروانه 562- م

-عضو شورای پژوهش دانشکده روان شناسی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

-عضو شورای آموزشی دانشکده روان شناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

-معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده روان شناسی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

-مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری بالینی، عمومی، تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

-عضو شورای فرهنگی دانشکده روان شناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

-مشاوره و روان درمانی (مرکز مشاوره پیام مهر)

-مشاوره و روان درمانی (مرکز مشاوره بینش نوین)

-تدریس در مقطع کارشناسی (دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن)

-تدریس در مقطع کارشناسی (دانشگاه علمی کاربردی)

-تدریس در مقطع کارشناسی ارشد (دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن )

-تدریس در مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس)

-تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته روان شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک)

تدریس در مقطع دکتری رشته روان شناسی    (دانشگاه آزاد اسلامی رودهن)

گزیده ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی :

مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی:

-نگرش اولیا در کلاس های آموزش خانواده

-عوامل موثر بر استرس شغلی

-رابطه ویژگیهای شخصیتی ( درون گرایی و برون گرایی ) و سلامت روانی با شادکامی .

-رابطه سبک های مقابله ای و جو خانوادگی با شادکامی

-تعیین سهم عوامل موثر بر شادکامی دانشجویان،  

مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های علمی معتبر داخلی یا خارجی:

-ارتباط بین شیوه های مقابله ای با گرایش به سوء مصرف مواد

-رابطه بین شیوه های دلبستگی و رضایت مندی زناشویی

- عوامل موثر بر روی آوری مجدد به مصرف مواد و ویژگی این گروه از معتادان

-تاثیر موسیقی بر سلامت روانی و جسمانی دانشجویان

-رابطه کمال گرایی و تمایز یافتگی من با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-خانواده و رشد کودک

-پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس مولفه های صمیمت و الگوهای ارتباطی

-پیش بینی اهمال کاری بر اساس راهبردهای مقابله با استرس دانشجویان

  گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده

-تشخیص و درمان مشکلات جنسی (انجمن روان شناسی ایران)

گذراندن دوره های مشاوره قبل از ازدواج  (انجمن روان شناسی ایران)

گذراندن دوره های خانواده درمانی

هیپنوتیسم( خوابوارگی)  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آموزش نوروفیدبک (دانشگاه علوم بهزیستی)

گذراندن دوره های مهارت های زندگی (سازمان بهزیستی تهران)

مبانی روان شناختی ریشه های همسر گریزی- رویکرد زوج درمانی (سازمان نظام روان شناسی و مشاوره)

کاربرد آزمون MMPI در تشخیص احتلالات روانی (اولین گنگره ملی روان شناسان و مشاوران

شناخت درمانی مؤسسه روان پژوهان جوان)

CBT در بیماریهای مزمن پزشکی با تاکید بر سرطان (اولین گنگره ملی روان شناسان و مشاوران)

گذراندن دوره ی واقعیت درمانی بر اساس تئوری انتخاب