مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر سحر بهروزیان

مشخصات فردی:

نام: سحر

نام خانوادگی: بهروزیان

 

 نگاهی به سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 

 زمینه های تخصص :

مشاوره خانواده

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره فردی و روابط عاطفی

دوران بلوغ و نوجوانان

مشاوره تحصیلی و شغلی

 

 گزیده ای از سوابق اجرایی و عضویت ها :

عضوسازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو انجمن روانکاوی ایران

عضو انجمن تله مدیسین ایران

همکاری به عنوان مشاور در بهزیستی تهران

همکاری به عنوان مشاوره و روانشناس در مراکز مشاوره و کلینیک های روانشناسی مختلف


گزیده ای از فعالیت های علمی و پژوهشی :

مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی:

بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با ویژگیهای شخصیتی در بیماران مبتلا به فنیل کتونوریا

 

گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده :

کارگاه نظریه های روان درمانی، فنون مصاحبه و آزمونهای روانشناختی

(MBCT)  کارگاه ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی

کارگاه فنون مصاحبه بالینی و تشخیص

 (PTSD) کارگاه تشخیص و درمان اختلال استرس پس از سانحه 

کارگاه آموزش زندگی خانواده و مهارتهای گفتکو و حل تعارض

کارگاه مداخله در خودکشی

کارگاه درمان شناختی رفتاری وسواس

کارگاه درمان شناختی رفتاری افسردگی

کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب فراگیر

کارگاه مشاوره قبل از ازدواج

کارگاه زوج درمانی شناختی رفتاری

کارگاه خیانت های زناشویی،درمان شناختی رفتاری

کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی

کارگاه مدیریت  خشم

کارگاه ریلکسیشن