مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر طیبه مالمیر

مشخصات فردی:

نام: طیبه

نام خانوادگی: مالمیر

نگاهی به سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

کارشناسی روان شناسی عمومی

زمینه های تخصص:

تخصص در زمینه استعداد یابی،خلاقیت وتیز هوشی
مشاور تخصصی در زمینه ی کودک بارویکرد بازی درمانی
مشاور تخصصی در زمینه ی کودک بارویکرد ECBT
مشاور تخصصی در زمینه ی کودک بارویکرد CBT
مشاور تخصصی در زمینه ی کودک بارویکرد روانکاوی کودک محور
مشاوره تخصصی در زمینه ی نوجوان بارویکرد ECBT
مشاوره تخصصی در زمینه ی نوجوان بارویکرد روان تحلیل گری تعاملی
توانبخشی شناختی ،افزایش دقت وتوجه

گزیده ای از سوابق اجرایی و عضویت:

عضو نظام روان شناسی و مشاوره

عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

مشاور روانشناس در شهرداری منطقه یک تهران

مدیریت خانه رفاه شهرداری منطقه یک

برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی کودک در دبستان ها ودبیرستان های منطقه یک تهران

برگزاری کارگاه های جلوگیری از رفتار پرخطر در دبستان ها ودبیرستان های منطقه یک تهران

برگزاری کارگاه های شیوه های فرزند پروری در خانه سلامت شهرداری منطقه منطقه یک

برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی بزرگسال در شهرداری منطقه یک

گزیده ای از فعالیت های علمی و پژوهشی:

برسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با صلاحیت اجتماعی

1. رابطه مهارت های خودمختاری و ویژگی های شخصیتی باسبک های اسنادی

مقایسه کارکرد های اجرایی درافراد اسکیزوفرن وعادی

2. مقایسه سبک های دلبستگی زوجین متقاضی طلاق و زوجین بازندگی عادی

تاثیردرمان دلبستگی محور برمیزان اضطراب و پرخاشگری کودکان مبتلا به بیش فعالی

بررسی رابطه مهارت های خودمختاری با اعتیاد به اینترنت و استفاده از ان در دانش اموزان

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تفکر انتقادی

تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری نیروی روانی در افراد متاهل  

تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری بی تابی روانی در افراد متاهل  

تألیف:

تألیف کتاب "راه کارهای روانشناختی مقابله با اضطراب، انتشارات ارادمهر ،سال 1396

تألیف کتاب "انچه باید در مورد کودکان بیش فعال دانست”، انتشارات فارابی، سال 1395

تألیف کتاب "دلبستگی ناکارامد”، انتشارات ارادمهر ، سال 1394

تألیف کتاب "نقش خانواده در اعتیاد به اینترنت نوجوانان..”، انتشارات ارادمهر سال 1393

تألیف کتاب "شاخص های بهزیستی ذهنی..”، انتشارات ارادمهر ، سال 1393

گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذارنده شده:

گذراندن دوره های -تشخیص و درمان مشکلات هیجانی ورفتاری کودکان

گذراندن دوره های بازی درمانی کودک  محور

گذراندن دوره های استعداد یابی ،تیز هوشی وخلاقیت

گذراندن دوره های توانبخشی ذهنی با استفاده از دستگاه tDCS،ارائه راه کار های افزایش دقت وتوجه

گذراندن دوره های مهارت های زندگی کودک

گذراندن دوره های مهارت های زندگی بزرگسال

گذراندن دوره های فرزند پروری

مبانی روان شناختی ریشه های همسر گریزی- رویکرد زوج درمانی (سازمان نظام روان شناسی و مشاوره)

کاربرد آزمون CAT در تشخیص احتلالات کودکان

کاربرد آزمون TAT در تشخیص احتلالات نوجوانان

 کاربردCBT   وECBT در بیماریهای اضطراب وافسردگی کودکان ونوجوانان

گذراندن دوره ی درمان تعاملی