مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر زهرا معین

تدریس دروس تخصصی روان شناسی بالینی و اجرای کارگاه های مختلف در زمینه های فوق

  نماینده بهزیستی در دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری

 همکاری 10 ساله به عنوان معاون دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی با بهزیستی کل کشور

 سابقه ی مدیریت گروه رشته روان شناسی بالینی در دانشگاه

 دارای تحقیقات، مقالات و کتب متعدد در زمینه های پیشگیری، سلامت، بالینی، کودکان ،زنان و آسیب های اجتماعی