ازدواج یکی از تصمیم های مهم در زندگی هر فردی است و برای ایجاد موفقیت در آن نیازمند آگاهی و آموزش درباره برخی از مهارت ها است. ما در ادامه به موارد مهمی که می تواند در موفقیت و عدم موفقیت زوجین نقش داشته باشد اشاره می کنیم و تفاوت های آن ها را در هر مورد ذکر می کنیم. نکات مهم عبارت اند از :

مهارت های ارتباطی:

طبق نظر متخصص روانشناسی خانواده ارتباط نقش مرکزی در ازدواج ایفا می کند و نشان داده شده است که ارتباط موثر و کارآمد میان شوهر و همسر مهم ترین جنبه ی خانواده های موفق است. رایج ترین مشکل در ازدواج های نا آرام و پر دردسر ارتباط ضعیف است. سه نکته مهم در ارتاطات زوجی نباید فراموش شود و این سه نکته عبارت اند از: تعارض های زناشویی غیر قابل اجتناب هستند و با یادگیری ارتباط شما نمی توانید تعارض ها را از بین ببرید بلکه می توانید به آن ها جهت داده و به شکل سازنده حل کنید. نکته دوم این است که افراد به دو شکل کلامی و غیر کلامی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و ناهماهنگی بین این دو باعث ایجاد مشکلات در رابطه می شود. و مورد آخر این که همسران در شیوه برقراری ارتباط با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت ها می تواندعملکرد رابطه را با مشکل مواجه سازد.زوجین موفق با افزایش دادن سطح آگاهی خود در زمینه مهارت های ارتباطی رضایت بیشتری را تجربه می کنند.

تقابل:

مورد مهم دیگر در ازدواج پاداش هایی که طرفین به یکدیگر می دهند. طبق گفته روانشناس ازدواج زن و شوهر های شاد در عوض پاداش هایی که از یکدیگر دریافت می کنند به همدیگر پاداش می دهند و در مورد رفتار های خوب با هم تقابل دارند  و در واقع وقتی شریک عاطفی شان رفتار خوب و یا کار خوبی می کند به آن پاداش می دهند و در واکنش به آن کار خوب و یا رفتار خوبی نشان می دهند و نکته مهم این که  در مورد کارهای بد تلافی نمی کنند و سعی می کنند آن ها را نادیده بگیرند و آن را تکرار نمی کنند.  اما برعکس زوج های نا موفق رفتارهای پاداش دهنده یکدیگر را نادیده می گیرند و با تنبیه کردن رفتار نا مطلوب طرف مقابل دست به مقابله می زنند. و در واقع زمانی که یکی از طرفین رفتار منفی نشان می دهد، دیگری در واکنش به آن رفتار منفی انجام می دهد و در نتیجه زوجین گرفتار در چرخه منفی می شوند.

مهارت حل مسئله:

همانطور که در قسمت قبلی اشاره کردیم تعارض در زندگی مشترک وجود دارد و همیشه بین دو نفر اختلاف نظر وجود دارد و شیوه اداره و حل اختلاف با شادکامی اردواج ارتباط دارد. ظرفیت قبولی اختلاف نشانه صمیمیت است. اختلاف سالم می تواند برای خانواده سازنده باشد ولی در خانواده های مشکل دار مسائل را انکار می کنند و یا درباره آن ها حرف نمی زنند و آن ها را نادیده می گیرند. ولی در این شرایط افراد مشکلات خود را فراموش نمی کنند و این مشکلات جمع می شود و در مشاجره های بعدی دوباره تکرار می شوند. در زوج های موفق زوجین وجود تعارض را قبول کردند و برای حل آن ها در کنار یکدیگر تلاش می کنند.

عوامل شناختی:

شیوه های درک، تفسیر و ارزیابی زوج از یکدیگر و رویداد هایی که در روابطشان اتفاق می افتد تاثیر مهمی بر کیفیت روابط آن ها می گذارد. زوحین مشکل دار بیشتر مشکلات رابطه شان را به همسرشان نسبت می دهند و فکر می کنند که فرد از روی عمد این کارها را انجام می دهد ولی زوجین خوشبخت احتمالا بیشتر رفتارهای منفی را به شرایط محیطی موقت نسبت می دهند.

هیجان:

زوج های آشفته نسبت به غیر آشفته تقابل و عاطفه منفی تری را نشان می دهند و تحقیقات نشان می دهد که رابطه معناداری بین هوش عاطفی و رضایتمندی زناشویی وجود دارد و زوجین با هوش هیجانی بالا از رضایتمندی زناشویی بالایی برخوردارند.

صمیمیت و خود افشا سازی:

زنان خود افشایی در زمینه احساسات را به عنوان صمیمیت زیاد می دانند و مردان داشتن فعالیت های مشترک با همسر را نشانه صمیمیت می دانند. و نا آگاهی به این تفاوت ها می تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

عملکرد جنسی:

رابطه جنسی با رضایت مداوم از رابطه پیوند دارد. همسران رضایتمند همخوانی بیشتری میان فعالیت جنسی که خواهان آن هستند و فعالیت جنسی که تجربه می کنند گزارش می کنند. و همچنین برای مردان و برای زنان رضابت از رابطه جنسی با موفقیت خانواده ارتباط دارد. رابطه جنسی کم و نا خوشایند منشا تعارضاتی در زوجین مشکل دار است. 

ویژگی های شخصیتی:

بسیاری از تفاوت های شخصیتی طبیعی است و به تفاوت زیاد در رضایتمندی رابطه منتهی نمی شود. ولی ناتوانی در تنظیم عواطف منفی و عصبی بودن و دیگری سبک دلبستگی همراه با نا امنی می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. 

برای یادگیری بسیاری از مهارت ها در زمینه ازدواج می توانید با مراکز روانشناس در ارتباط باشید و اطلاعات مفید و سودمند برای بهبود رابطه تان کسب کنید.