اکثر افراد زنان را پر حرف می دانند و وسط حرف مرد ها می پرند یکی از تحقیقات نشان می دهد که این مرد ها هستند که حرف زنان را قطع می کنند . این تحقیق باعث شد که تصور پر حرفی زنان را در هم می شکند . هر ادعا بر این که زنان وسط حرف مردان می پرند یا مردان وسط حرف زنان می دوند نشانگر این است که قطع کردن حرف دیگری کنشی خصمانه می باشد . کسی که وسط حرف دیگری می پرد مهاجمی بد خواه و کسی که حفش قطع می شود فردی بی گناه است اتهام قطع کردن حرف دیگری بار پیامی زیادی را به همراه دارد برای مثال فرد ممکن است که فکر کند صحبت هایش برای فرد مقابل مهم نیست ، گوش نمی دهد و یا علاقه مند نیست و ممکن است گلایه هایی را بر سر همین موضوعات در رابطه ی خود نشان دهد اما باید دانست که بریده شدن حرف شما همیشه به این معنا نیست که کسی قصد بریدن آن را دارد اگر زمانی که مورد اتهام بریدن حرف دیگری قرار می گیرید بدون این که قصد آن را داشته باشید به همان اندازه حس ناکامی را خواهید چشید . 

چه کسی بر حرف دیگری می دود ؟

بر اساس نظر روانشناسان مرکز های مشاوره گاهی احساس می کنید که حرفتان را بریده اند اما اهمیت نمی دهید اما همین عمل در مواقع دیگر اهمیت ویژه پیدا می کند و هرکسی سبک مکالمه ی خود را دارد و بر اساس آن ممکن است کسی احساس کند که حرفش را قطع کرده اند و دیگری بگوید که چنین هدفی نداشته است . سبک های مکالمه ای در روابط بسیار تاثیر گذار است شاید کسی در خانه ای بزرگ شده باشد که در آن جا مکالمه دائمی بوده و فردی در خانواده ای بزرگ شده است که در آن جا کم حرفی رایج تر بوده است . اگر دو آدم با این دو ویژگی در کنار هم قرار بگیرند احتمال این که دیگری بر حرف همسرش بدود زیاد است و فرد مورد نظر به دلیل پر حرفی این ایراد را متوجه نیست و توقع دارد که طرف مقابل بعد از قطع حرفش دوباره به صحبت خود ادامه دهد اما شخص کم حرف به دلیل قطع شدن حرفش ناراحت شده و از بیان ادامه ی مطلب خود می پرهیزد . در چنین شرایطی جمله ای که بسیار تکرار می شود این است که تو چرا وسط حرف من می دوی و اجازه نمی دهی من صحبت کنم ؟

بر اساس گفته ی روانکاو کلید درک بر این اساس است که تفاوت بر میان گفتار پیوند جویانه و گفتار گزارش گونه است  . مردان روشی را به کار می برند تا از عهده ی رقابت بر آیند و زنان تلاش می کنند تا جمعی را بیافرینند . با آن که مردان و زنان یکدیگر را به قطع کلام خود متهم می سازند رفتار هایی که آن ها از آن گله دارند متفاوت است . در جریان تحقیقات به این نتیجه رسیدند که وقتی زن ها با کلمات موافقت آمیز و حمایتگرانه و اشتیاق دادن برای آن که بدانند مرد چگونه جمله یا فکر خویش را به پایان می برد و همزمان با او صحبت می کنند مرد ها احساس می کنند که حرفشان بریده شده است .طبق نظر سکس تراپیست اگر زنی از گفته ی مردی حمایت کند و نکته ای را در جهت تاکید بگوید مرد احساس خواهد کرد که حق او برای گفتن حرفش مورد نقض قرار گرفته است . و آ« را به عنوان جدلی در نظر می گیرد که می خواهند رشته کلام را از دستش بگیرند .مرد ها به این دلیل که احساس می کنند حرف هایشان بریده شده است در نتیجه ممکن است از ادامه حرف خود اجتناب ورزد زن های خانواده بر هم پوشی ها و قطع صحبت ارج می نهند و آن را به عنوان تجلی گفت و گوی پیوند جویانه در نظر می گیرند و مرد خانواده بر این عقیده است که به هنگام گفت و گوی گزارشی کس دیگری خود را بر او تحمیل نکند . مردان به دلیل داشتن حالت مسابقه ای در گفت و گوی خود گمان می کنند که زن ها نیز بر این عقیده هستند و احتمال چنین موردی بر زنان بسیار کمرنگ است .

قطع کلام دیگری با آن که به موضوعاتی نظیر نفوذ ، کنترل ، علاقه مندی و اهمیت دادن و دل سوزاندن مربوط است ، به معنای آغاز ایراد کلام به هنگام حرف زدن دیگری نیست . زن و مرد هر دو احساس می کنند که بنا بر دلایلی کلامشان به وسیله ی دیگری بریده می شود . طبق نظر روانشناس کودکان چنین بحث هایی در خانواده روی کودکان نیز تاثیر می گذارد زیرا که کودکان از والدین خود یاد می گیرند و در بزرگسالی آن را در روابط خود اجرا می کنند . مردانی که صحبت کردن را مانند رقابت می دانند تلاشی برای حمایت از گفته های دیگری نمی کنند . برخی از افراد ممکن است که در مواجهه شدن با چنین فردی مقاومت نشان می دهند اما زنانی هم هستند که تسلیم شده اند ولی بر این دلیل نیست که ضعیف هستند شاید از روی احترام چنین راهی را انتخاب می کنند و یا تجربه کمتری در کسب سر رشته ی کلام دارند . در رابطه ی نزدیک وقتی می دانیم قرضی در کار نیست و نیت خیر داریم بسیار مایوس کننده از اتهام به داشتن قصد و نیت بد نیست .