همه ی ما تعداد زیادی از بحران ها را در طول زندگی خود داشته ایم . لحظاتی از زندگی ، که ناگهان ضربه بزرگی به ما وارد شده و یا شوک ناگهانی و دردناکی که تعادل ما را به هم زده و تلاش کردیک که رو یپای خودمان بایستیم و گاهی اوقات موفق نشده ایم . 

طبق نظر روانشناس تلفنی گاهی ممکن است ضربه ی وارد شده بسیار شدید باشد . بیماری یا آسیب وخیم و جدی ، مرگ محبوب ، تصادف غیر منتظره ، جنایت خشونت آمیز ، ورشکستگی مالی ، خیانت ، آتش سوزی ، سیل یا حتی ویروسی مانند کرونا که خود باعث ایجاد مشکلات ارتباطی ، مالی ، از دست دادن عزیزان و بسیاری دیگر شده است . و اتفاقات دیگر که ممکن است ضربه های کمتری نسبت به موارد بالا داشته باشد مانند حسادت ، درد تنهایی ، زمانی که فکر کنیم چه قدر از دیگران جدا هستیم ، انفجار خشم و رنجش ، زمانی که بد رفتاری می کنیم ، هیجانات ، زخم های ناشی از شکست ، نا امیدی و طرد شدگی و از این قبیل . 

گاهی اثر این اتفاقات به سرعت از ذهنمان پاک می شود و در شرایط دیگر ممکن است که چند روز و یا چند هفته سرگردان بمانیم . ولی هر نوعی باشد بسیار دردناک است و ما انتظار آن را نداشتیم ، آن را دوست نداریم و قطعا آن را نمی خواهیم . 

در یک طرف اتفاق هایی که در جریان است وجود دارد و در طرف دیگر ، چیزی که ما می خواهیم داشته باشیم . هر چقدر فاصله ی بین این دو واقعیت بیشتر باشد احساسی که ما تجربه می کنیم دردناک تر است . احساساتی مانند رشک ، حسادت ، نا امیدی ، ترس ، شوک ، سوگ ، غم و اندوه ، خشم ، اضطراب ، احساس گناه ، نا کامی و انزجار . چنین شرایطی به شکل ناگهانی ایجاد می شود اما اثرات آن هفته ها ، ماه ها ، سال ها باقی می ماند . بر اساس مطالعات روانشناسی خانواده برخی از ما آمادگی مواجه شدن با آن ها را نداریم و جامعه چگونگی رو یا رویی با آن ها را به ما آموزش نمی دهد و حتی نمی دانیم چگونه آن را مدیریت کنیم و در جهت رضایت مندی پایدار و موفقیت از آن استفاده کنیم . ما به طور غریزی تلاش می کنیم که واقعیت را مطابق خواسته هایمان تغییر دهیم و اگر موفق شویم احساس خوبی خواهیم داشت و احساس موفقیت و شادی با ما همراه خواهد بود . اگر راهی باشد که بتوانیم آن را برای رسیدن به خواسته ی خود در زندگی طی کنیم و این راه جرم نباشد و متضاد ارزش های اصلی ما نباشد و مشکلات بزرگ تری برای ما ایجاد نکند ، حرکت در این مسیر معقول و منطقی خواهد بود . اگر مشکل ایجاد شده کوچک باشد و برای ما قابل حل باشد در این صورت اکثر ما تا حد قبولی می توانیم با آن مقابله کنیم . ولی هر چه این مشکل بزرگ تر باشد و یا زمان بیشتری باز بماند ، بیشتر تمایل به ستیز داریم . اینجاست که رضایت درونی اهمیت اهمیت پیدا می کند . رضایت درونی احساس عمیق از آرامش ، سلامتی و نشاط است که حتی می توان آن را وقتی رویا های انسان ها به واقعیت تبدیل نشود و اهدافتان تحقق نیابد و زندگی روی خشن و بی رحم و نا عادلانه خود را نشان دهد ، تجربه می شود . رضایت مندی درونی با رضایت بیرونی متفاوت است . احساسات خوشایندی که هنگام حل مشکلاتمان به دست می آوریم رضایت مندی بیرونی می باشد . رضایت مندی بیرونی اهمیت زیادی دارد و همه ی ما دوست داریم که به اهداف خود برسیم و نیاز های خود را بر آورده کنیم ولی همیشه امکان پذیر نیست . طبق نظر مشاوران مراکز مشاوره آنلاین اگر احساس رضایتمندی درونی را یعنی احساس آرامش و خوشی را به جای جست و جو در بیرون از خود ، آن را در درون خود پرورش دهیم ، تمرکز روی رضایتمندی درونی به معنای داشتن احساس نشاط و سر زندگی بدون تاثیر مسائل بیرونی است . این که در هنگام یک درد بزرگ ، ترس ، فقدان یا محرومیت بتوانیم به حس آرامش و آسودگی دست یابیم . 

بر اساس درمان های مورد استفاده شده در مرکز مشاوره خوب بر اساس اصول علمی برای توانمند کردن و بهبود زندگی انسان است به عبارتی به فرد کمک می کند که با پذیرفتن آن چه که خارج از کنترل شخصی او است و متعهد بودن به عملی که شرایط زندگی او را بهبود می بخشد و هدف آن ، این است که توان انسان را بالا ببرد . انسان در صورتی که خود را در این جا و اکنون در نظر بگیرد می تواند به طور موثر به زندگی واکنش نشان دهد . و همچنین پذیرش افکار و احساسات دردناک به جای انکار کردن آن ها و یا کنترل کردن های بیهوده و با مشخص کردن آن چه برای فرد مهم است و این عاملی انگیزه دهنده برای فرد می تواند باشد و  زندگی فرد را بهتر می کند و به عبارتی با تمرکز کردن بر آن چه برای فرد اهمیت دارد و تلاش برای آن ها شرایط بهتری را ایجاد می کند .