زمانی که نیاز های اساسی کودکان مورد بی توجهی از سوی والدین قرار بگیرد و با محبت و عشق رفتار نشود و علاوه بر آن احساسات فرزندان پذیرفته نشده و تصدیق نکرده اند و همچنین همواره این احساسات نادیده گرفته شده است می تواند اثرات جبران ناپذیری برای فرزندان به ویژه دختران در زندگی آتی شان ایجاد کند  به عبارتی نیاز به محبت انکار شده و به قدر کافی تامین نمی گردد وقتی پدر و مادر با یکدیگر نزاع می کنند یا در گیر منازعات دیگری می شوند ممکن است فرصت کافی برای رسیدگی به بچه ها را نداشته باشند . این مطلب کودک را تشنه ی عشق می کند ، اما نمیداند چگونه به آن اعتماد کند و یا آن را بپذیرد و خود را شایسته آن بداند . طبق نظر متخصصان سکس تراپی غیر حضوری و حضوری  تعلق داشتن به یک خانواده ناسالم و بد کار کرد خصوصیات زیر را دارد که عامل ایجاد این کمبود محبت خواهد شد .

سوء مصرف الکل و مواد ، رفتار های وسواس گونه از قبیل پرخوری ، کار کردن بیش از اندازه ، وسواس در نظافت و قمار ، خرج کردن بی رویه و هر گونه رفتار اعتیاد آور که باعث می شود تماس های صادقانه و صمیمانه در محیط خانواده کم شود ، کتک زدن همسر و فرزندان ، رفتار نا مناسب جنسی از سوی پدر یا مادر با یکی از فرزندان که از شدت متفاوت برخوردار است ، بحث و جدل فراوان میان اعضای خانواده ، قهر کردن طولانی پدر و مادر با هم به شکلی که آن ها را از صحبت به یکدیگر خودداری می کنند ، وجود تعارض و نگرش های ضد و نقیض در پدر و مادر و تلاش آن ها برای جلب حمایت فرزندان به سود خود . رقابت پدر و مادر با یکدیگر و یا با فرزندان ، ناتوانی والد در بر قراری ارتباط به جا با سایر افراد خانواده و در نتیجه فاصله گرفتن از آن ها و در ضمن انداختن گناه این موقعیت به گردن دیگران ، سخت گیری بیش از حد در زمینه ی پول ، مذهب ، کار ، ابراز محبت ، روابط جنسی ، تلویزیون ، مسائل سیاسی و ...طبق نظر مشاور خانواده غیر حضوری افراط در هر کدام می تواند صمیمیت در خانواده را کاهش دهد . اگر والدی این گونه رفتار کند به فرزند خود آسیب می زند و اگر هر دو والد رفتاری نا سالم به نمایش بگذارد نتایج از این هم خراب تر می شود . والدین اغلب انواع آسیب شناختی های مکملی را به نمایش می گذارند . مثلا الکلی و کسی که به شدت پر خور است اغلب با هم ازدواج می کنند و بعد هر کدام می کوشند اعتیاد طرف دیگر را در کنترل در آورند از سوی دیگر والدین اغلب به شکلی نا سالم با یکدیگر به تعادل می رسند و این گونه به اتفاق روی بچه ها تاثیر سوء می گذارند . 

طبق نظر روانشناس خوب برای مشاوره خانواده های ناسالم ، انواع و اقسام مختلف دارند اما جملگی آن ها روی کودکان خود تاثیر سوء می گذارند . فرزندان در این خانواده ها اغلب در زمینه های احساسی و بر قراری رابطه با دیگران با دشواری رو به رو هستند . 

زمانی که به اندازه کافی محبت نبینید و مورد توجه نباشید نیاز ارضای نشده ی خود را با محبت کردن بیش از اندازه به ویژه به مردانی که به شکلی محتاج به نظر می رسند ، جبران می کنید !

به این فکر کنیم که زمانی که دختر کم سن و سالی از محبت مورد نیازش محروم می شود و به اندازه ی کافی آن را دریافت نمی کند چگونه واکنش نشان خواهد داد . در حالی که پسر بچه ها ممکن است خشمگین شوند و رفتاری مخرب و ویرانگر به نمایش بگذارند ، دختران واکنش دیگری نشان داده و عروسکشان را برمی دارند و به او توجه می کنند . او را تکان می دهند . لالایی می خوانند . دختر کوچک با چنین رفتاری نیاز خود را آشکار می کند و به شکلی ارضا می کند .

زنان در سنین بلوغ و بزرگسالی نیز وقتی مهر بیش از اندازه می ورزند ، همین کار دختر کوچک را می کنند . شاید این کار را در نهایت اندکی زیرکانه انجام دهند و روی هم رفته محبت بیش از اندازه می ورزند . مردی که مورد پسند چنین فردی قرار می گیرد لزوما بی پول نیست ، بیمار جسمانی نیست ، شاید مشکل او این است که نمی تواند با دیگران به خوبی رابطه بر قرار کند و یا ممکن است سرد و نا مهربان باشد و یا لجوج و خود خواه بوده و یا بد خو باشد . ممکن است اندکی گستاخ و بی مسئولیت باشد و نتواند تن به تعهد دهد و وفادار باقی بماند . با توجه به زمینه ی زندگی چنین زنانی ، مجذوب مردی می شوند که نیاز های متعدد و متفاوت دارد اما از یک مورد مطمئن هستند که این مرد به کمک او احتیاج دارد و به محبت احتیاج دارد و عقل و خرد زن احتیاج دارد تا زندگی اش را بهتر کند . از آن جایی که هیچ وقت نمی توانستید پدر و مادر خود را به اشخاصی صمیمی تبدیل کنید به مردان بی اعتنا و بی حضوری توجه کردید به این امید که بتوانید آن ها را تغییر دهید مشکلاتی که در کودکی وجود دارند مسبب به وجود آمدن مشکلات در زمان حالی می شوند و از این رو حل کردن و درمان آن ها از طریق مشاور ازدواج غیر حضوری می تواند زندگی که لایق فرد باشد را ایجاد کند .