وقتی که با شخص خود شیفته یا شخصی با ویژگی های خود شیفتگی شدید سر و کار دارید ، مهم است به خاطر داشته باشید که او به خصوص در مورد رفتار خودش ، شخص چندان آگاهی نیست . و رفتار های بسیاری مانند خود پسندی ، نگرش تحقیر آمیز و نیاز به درست بودن نظر هایش را می توان در او دید . اما لزوما سعی نمی کند در شما احساس بدی نسبت به خودتان به وجود بیاورد . در حقیقت ، هدف اولیه ی شخصیت خود شیفته این است که در خودش احساس خوبی پدید بیاورد . حتی اگر شده ، با هزینه کردن از دیگران . ممکن است چنین به نظر برسد که بی توجهی او ، گستاخی اش و نظر دادن های نا همدلانه اش اعمالی آگاهانه اند . و در اکثر اوقات نمی تواند توجه زیادی به احساس های شما نشان دهد و نسبت به آن ها بی اعتنا هستند . 

با فرد خود شیفته چگونه رفتار کنیم ؟

آن چه که باید آن را مهم تلقی کنید این است که کار ها و گفته های فرد خود شیفته را به خود نگیرید . البته این کار می تواند بسیار دشوار باشد و اگر همواره به خود یاد آوری کنید که چنین فردی فقط به خودش توجه می کند راحت تر می توانید با آن کنار بیایید . البته این به معنی نداشتن احساس در این افراد نیست بلکه به این معنی است که نیاز های او همواره در اولویت قرار دارد . 

چنین افرادی نیاز به فضای شخصی دارند و اگر به صمیمیت بیش از حد اصرار کنید احساس خفگی کرده و برای دور کردن اطرافیان حمله می کند . 

طبق نظر مشاوران مرکز تخصصی روانشناسی کشور زمانی که شروع به انتقاد از شما می کند به او تذکر بدهید زیرا که با بی احترامی همراه خواهد بود . افراد خود شیفته زمانی که احساس کنند با او همتراز هستند ، احترام می گذارند . در برابر انتقاد ها و ایراد گرفتن هایش بایستید و مراقب باشید که با او وارد بحث نشوید . و اگر شما از او شکایتی دارید ، آن را به شکل محکم و شفاف بیان کنید . حاشیه نروید و آن را با حساسیت و ظرافت بیان نکنید و با آه و ناله با آن ها صحبت نکنید و وقتی آن ها این چنین بر خورد کردند ، احترامشان به آن ها را از دست می دهند . و وقتی از چیزی شکایت دارید با جمله های روشن و واضح ، به او بگویید که می خواهید چه تغییری کند . 

اجازه ندهید که شما را آلت دست خود قرار دهد و سعی کنید در مورد مسائلی که دوست ندارید صحبت کنید ، وارد نشوید . اگر از او انتقاد کنید ، نمی تواند متوجه صحبت شما شود حتی انتقاد سازنده هم به شدت به او آسیب می زند . اگر موردی را به او پیشنهاد کردید یا به او تذکر دادید تعجب نکنید که واکنش بسیار بدی نشان دهد . شلید بد اخلاقی کند یا به باد ناسزا بگیردو قهر کند .

اگر تغییر مثبتی در رفتارش ایجاد کرد ، حتما به آن اشاره کنید و بیش از اندازه به آن متمرکز نشوید . زیرا ممکن است باعث شوید دستخوش احساس آسیب پذیری شدید شود و عصبانی شود به همین دلیل اشاره ی کوتاهی بکنید و به خاطر آن از او تشکر کنید . 

فرد خود شیفته چه زمانی می تواند آسیب بزند ؟

تنها زمانی که اکثر افراد خود شیفته می توانند به دیگران آسیب بزنند ، مواقعی است که احساس کنند به هر طریقی مورد انتقاد یا تحقیر قرار گرفته اند . مثلا اگر قدرتشان را به چالش بکشید ، یا توانایی و دانش آن ها را مورد تردید قرار دهید ، در این مواقع عصبانیت آن ها را احساس خواهید کرد . چنین افرادی در مدت زمان بسیار کوتاهی می توانند با چند کلمه شما را بسیار ناراحت کنند . 

طبق نظر روانشناس فردی خوب هرگاه شخص خود شیفته احترامش به شما را از دست بدهد ، ممکن است برگرداندن آن غیر ممکن باشد ، و بستگی دارد به این که چقدر در گذشته به او اجازه داده اید شما را کنترل کند . و چقدر به او اجازه داده اید که شما را آسیب پذیر ببیند . اگر به طور طولانی مدت با چنین فردی در رابطه هستید برای آن که به خشم و شرمتان غلبه کنید ، به متخصص نیاز دارید و می توانید با تلفن بهترین مشاور ایران تماس بگیرید .

طبق نظر روانشناسان مراکز مشاوره قبل ازدواج شمال تهران اگر فرد همواره می خواهد در معرض توجه باشد و سزاوار رفتاری ویژه از جانب شما و دیگران است ، و هیچ محبت و همدلی به افراد دیگر ندارد و احساس می کند که عقاید و باور هایش همیشه درست هستند و فکر می کند که از همه باهوش تر ، زیبا تر و با استعداد تر است و نسبت به نتیجه گرفتن کار هایش بی اعتنا است و همواره به دیگران با کنایه و تحقیر و ایراد حرف می زند و همواره شکایت می کند از این که به اندازه ی کافی به او احترام نمی گذارند و اگر برای او کاری کنید قدر دانی نمی کند و هرکاری که انجام دهید به دنبال یافتن اشتباه است و همواره کناری گیر ، متکبر ، خود بزرگ بین و یا خود پسند است . و بسیاری از موارد دیگر نشان از اختلال شخصیت خود شیفتگی یا درجات بالایی از خود شیفتگی را دارا می باشد .