در این متن سعی داریم توضیح دهیم که چگونه ارتباط درست وصحیحی با انواع افراد دشواری که در اطراف ما هستند ، بر قرار کنیم . این افراد دشوار را می توان در محیط خانواده ، دوستان ، آشنایان و نزدیکان دیگر و حتی محیط کار می توان دید . طبق نظر روانشناس خوب آدم های دشوار می تواند شامل افراد انفعالی و پرخاشگر که به جای سخن گفتن از علت ناراحتی های خود اخم می کنند ، افراد بسیار پرخاشگر که شما را تحقیر می کنند و رفتار خصمانه و طعنه آمیز دارند ، افراد لجباز و انتقاد گر ، افراد سوء استفاده گر ، شاکی های کهنه کار و ...


چگونه با افرادی که نمی خواهند حرف بزنند ، ارتباط برقرار کنیم ؟

از راه های موثر برای ارتباط بر قرار کردن با افرادی که تمایل به حرف زدن ندارند می توان به مواردی که گفته خواهد شد اشاره کرد . برخورد همدلانه از این موارد است و به جای اصرار کردن می توان از او دلیل این که تمایل به حرف زدن ندارند را با حالتی دوستانه و صمیمی پرسید . این گونه سوال می تواند راهی برای شروع صحبت باشد . زمانی که بدون داوری و قضاوت و از روی همدلی صحبت کنید ، دیگران را به گفت و گو با خود ترغیب می کنید . مهارت های خوب گوش دادن ، به خصوص برای برخورد با کسانی که در گفت و گو را می بندند مفید است . سکوت کردن آن ها نشان می دهد که از مهارت های ابراز وجود بی بهره اند و نمی دانند که ناراحتی خود را چگونه ابراز کنند استفاده از همدلی و روش پرس و جو برای راحت تر صحبت کردن آن ها شیوه ای موثر خواهد بود .راه دیگر ضد سکوت می باشد زمانی که طرف مقابل با برخورد همدلانه هم مایل به صحبت نکردن نباشد و زمانی دیده می شود که ناراحتی او شدید باشد در این نوع باید گفت که زمان مناسبی برای گفت و گو نیست و باید مطالب شکافته شوند و بگویید که بعدا می توانید وقتی روحیه ی بهتری داشتید در این زمینه حرف بزنید . در مورد گفت و گو با مخاطب خود اصرار نکنید و این حق آن هاست که بخواهند برای مدتی تنها باشند . داوری کردن و سرزنش کردن هم کار درستی نیست و استفاده از عبارتی نظیر باشه منم با تو حرف نمی زنم وضعیت را خراب تر خواهد کرد . اصلی ترین و بهترین راه برخورد همدلانه و موکول کردن صحبت به زمان مناسب است . 

برخورد با رفتار خصمانه :

بر اساس آماری که از مشاوره خانواده تلفنی به دست آمده است ، در مواقعی ممکن است طرف مقابل با پرخاشگری سخن بگوید و یا از کلمات بی ادبانه استفاده کند و ما هم ممکن است که وسوسه شویم مثل خودش بر خورد کنیم و یا از رفتار او ناراحت شویم . خوب گوش دادن و مهارت های ابراز وجود کردن تقریبا همیشه موثر واقع می شود . باید به سخنان طرف مقابل خود گوش دهید حقایقی را پیدا کنید و با احساساتش همدلی کنید و همزمان با آن احساسات خود را هم مطرح کنید و بگویید که به خاطر این رفتاری که با شما می شود چه احساسی دارید . به این روش تغییر دادن کانون توجه می توان گفت زیرا نظر طرف مقابل را به طرز و لحن صحبت جلب می کنید . خود را جای او بگذارید و از دریچه ی چشم او به مسائل نگاه کنید .

ارتباط با اشخاص سمج :

متقاعد ساختن همسر به گوش دادن حرف خودتان و پا فشاری به آن وضعیت دشواری را ایجاد خواهد کرد . برای این که به خواسته ی خود برسید ابتدا باید حرف آن ها را بفهمید . اگر مطمئن باشند که شما منظور آن ها را می فهمید از تکرار و پا فشاری خودداری می کنند . هر شخص سمج شنونده ای به همان اندازه لجاجت دارد که حالت تدافعی می گیرد و حاضر به گوش دادن نیست . در این نوع موقعیت ها باید از این ادعا که حق با شماست دست بردارید زیرا که طرف مقابل هم جنبه های مثبت و به حق را دارد .

برخورد با افراد بهانه جو :

طبق نظر روانشناسان کلینیک روانشناسی غیر حضوری خلع سلاح کردن انتقاد کننده به این صورت که در انتقاد او نکته مثبتی پیدا کنید و حالت تدافعی نگیرید و توجه داشته باشید که همیشه در هر انتقادی نکات مثبت وجود دارد . زمانی که جنبه ی مثبت سخن انتقاد کننده او را با خود موافق کنید و همچنین برخورد همدلانه و پرس و جو باعث می شود که انتقاد کننده به ابراز انتقادات و افکار منفی خود تشویق کنید . و احساسات خود را با عباراتی نظیر من احساس می کنم را تداعی کند ابراز دارید .

برخورد با افراد شاکی :

برخورد با فرادی که پیوسته شاکی هستند و گله می کنند و هر کاری کنید باز گله می کنند و وقتی به آن ها توصیه ای می کنید به بی فایده بودن آن اشاره می کنند و دوباره غر می زنند و شکایت می کنند . آن چه که باید دانست این است که چنین افرادی به پند و اندرز احتیاج ندارند و به جای آن کسی را می خواهند که به حرف هایش گوش دهد . تنها راه موفقیت آمیز گفت و گو به شیوه ای که موافق با آن ها است می باشد که باعث می شود احساس بهتری داشته و ناراحتی شان فرو کش کند . مدیریت در ارتباطات و یادگیری فنون مختلف در داشتن رابطه بهتر از طریق مرکز روانشناسی واتساپی و مشورت کردن با افراد خبره موثر و قابل اجرا می باشد .