افرادی که در دوران کودکی مورد سوء استفاده ی هیجانی ، بی توجهی و یا رها شدگی قرار می گیرند از عزت نفس بسیار کمی بر خوردارند .طبق نظر مشاوران افرادی که مورد سوء استفاده ی جنسی یا جسمی قرار می گیرند نیز به همین صورت است . در چند سال اخیر در بارهی عزت نفس بسیار شنیده ایم و به همین دلیل آن را جدی نمی گیریم ؛ اما برای این که از اتفاقاتی که در دوران کودکی یا بزرگسالی پیش آمده باید برای بالا بردن عزت نفس تان تلاش کنید . در آرامش روانی ما ، واقعا چیزی از عزت نفس ما مهم تر نمی باشد . عزت نفس بر هر جنبه از زندگی ما تاثیر می گذارد مانند نگرشمان به خود و دیگران ، نگرش دیگران به ما ، انتخاب هایمان در زندگی ، توانایی مان در نثار عشق و دریافت آن ، و توانایی و تمایل مان به دست به کار شدن در مواقعی که لازم است چیز هایی را تغییر دهیم . 

عزت نفس چیست ؟

عزت نفس احساسی است که از خودمان داریم ؛ قضاوت کلی ما درباره ی خودمان است . اگر عزت نفس بالایی داشته باشیم ، خودمان را دوست داریم ، تایید می کنیم و خودمان را همان طور که هستیم ،می پذیریم ؛ که صفات بدمان را هم شامل می شود . در صورتی که عزت نفس ما بالا باشد ، می توانیم بگوییم که از عشق به خود ، احترام به خود و احساس ارزشمند بودن خود نیز برخورداریم . 

افرادی که در دوران کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند ، عزت نفس بالایی ندارند ، و به همین دلیل نه خودشان را دوست دارند ، نه به خودشان احترام می گذارند و نه می توانند تصور کنند که شخص دیگری آن ها را واقعا دوست داشته باشد یا به آن ها احترام بگذارد . روانشناس تلفنی 24 ساعته بیان می کند که آن ها خود را نه سزاوار عشق و احترام می دانند و نه سزاوار رفتار های محبت آمیز و توجه . وقتی کسی با آن ها با احترام و محبت برخورد کند در بیشتر مواقع احساس ناراحتی می کنند و در نهایت او را زرد می کنند و در عوض ممکن است که به سمت کسانی کشیده شوند که با تفاخر ، بی رحمی یا بی تفاوتی بر خورد می کنند ؛ همان رفتار هایی که به آن ها عادت دارند و خود را سزاوار آن ها می دانند . کسانی که زمینه ی سوء استفاده کردن دارند ، ممکن است در ابتدا مجذوب کسی شود که رفتاری توام با محبت و احترام دارد اما زمانی که مالک او شدند ، به تدریج نفرت فزاینده ای از او پیدا می کنند . آن ها نا خود آگاه معتقد هستند هرکسی که بخواهد با آن ها باشد باید حتما ایراد مهمی داشته باشد و به همین دلیل سزاوار احترام نیست . این مسئله هم وجود دارد که امکان دارد دریافت علاقه ی عاشقانه بسیار دردناک شود ، زیرا که به یاد می آورند که در کودکی ، کمتر چنین چیزی دریافت کرده اند . 

چگونه عزت نفس خود را بالا ببرید ؟

 طبق نظر بهترین مشاور آنلاین ایران راهکار هایی وجود دارد که هم برای زنان و هم برای مردان سودمند واقع می شود . 

  1. باید توجه و دقت داشته باشید که به چه میزان از خود انتقاد می کنید . زمانی که از خود انتقاد می کنید ، در واقع با خودتان به همان گونه ای برخورد می کنید که والدینتان با شما رفتار می کردند . خودتان را نیز شرایطی قرار می دهید و به عزت نفس خود صدمه وارد می کنید . به حرف هایی که با خودتان می زنید یا همان که به آن گفت و گوی درونی می گوییم توجه کنید . هرگاه دیدید که فکری حاکی از انتقاد از خود و افکار منفی درباره ی خود در ذهنتان راه یافته است ، مچ خودتان را بگیرید و آن را متوقف کنید . سعی کنید که به جای پیام های انتقاد آمیز و گفت و گو های منفی با خود ، جمله های مثبتی به خود بگویید و از عبارت های تشویق کننده استفاده کنید . 
  2. به جای این که تمرکزتان بر اشتباه ها باشد بر ویژگی های مثبت تمرکز کنید . انتقاد از خود بسیار آسیب زننده است و زمانی که با تحسین نکردن خود همراه می شود ، می تواند عزت نفس شما را به شدت تضعیف کند . در دوران کودکی تان ، علاوه بر آن که مورد انتقاد شدید قرار می گرفتید ، به احتمال زیاد تعریف چندانی از شما به عمل نمی آمد . این مسئله در مورد بزرگسالی نیز صدق می کند . باید با صحبت هاو شیوه های اطمینان بخش ، تایید کننده و محبت آمیز این وضعیت را معکوس کنید . نمی توانید بی درنگ به انتقاد از خود پایان دهید ، اما می توانید با تحسین و تعریف از خود ، آن را در حالت متعادل نگه دارید . 
  3. اهداف قابل دسترسی برای خود تعیین کنید . موفق بودن بر عزت نفس تاثیر می گذارد . اما برای این که احساس موفقیت کنیم ، لازم است اهدافی برای خود تعیین کنیم . با هر موفقیت کوچکی اعتماد به نفس مان قوی تر شده و افزایش پیدا می کند .
  4. از مقایسه کردن خود با دیگران دست بردارید . بر اساس مطالعات بهترین مراکز مشاوره مقایسه کردن خود با دیگران و این که از دیگران کمتر هستید ، عزت نفس شما را کاهش خواهد داد . 

بپذیرید که شما و دیگران ، هم خوبی دارید و هم بدی چه خودتان را از همه جهت خوب بدانید و چه از همه جهت بد باید به این درک برسید که همهی ما خصوصیات خوب و بد داریم و هیچ کس نیست که کاملا نا موفق یا کاملا موفق باشد به آرامی باید به انتظار کامل بودن از خودتان ودیگران پایان دهید .