حسادت در رابطه به فرد احساس ترس و اضطراب را در کل زندگی و رابطه می دهد. فرد حسود باید درک کند که همه یک سطحی از نا امنی را دارند اما توانایی کنترل این نا امنی است که تفاوت ایجاد می کند.  بر اساس مطالعات مشاوره روانشناسی این کنترل همان چیزی است که فرد برای حفظ رابطه اش نیاز دارد. تاثیر منفی و اصلی حسادت و نا امنی عدم توانایی برای حفظ رابطه سالم و لذت از زندگی و آرامش و احساس رضایتمندی است. 

احساس حسادت موجب چه می شود؟

احساس حسادت ریشه در ذهن شما دارد و افراد دیگر از احساسات دروی شما آگاهی ندارند . اما تاثیرات رفتار را احساس کرده و شما را فردی سرد و غیر قابل معاشرت می داند. ترس ذهن را به سمتی می برد که نمی توانید مسولیت پذیر رفتار کنید. و نمی توانید انتخاب درستی برای زندگی بهتر و رابطه تان داشته باشید. ترس از رویدادهای ناشناخته همیشه شما را در شرایطی نگه می دارد که نمی توانید زندگی خود را رشد دهید چون همیشه منتظر چیزهای منفی هستید و از رخ دادن آن ها می ترسید. این امر روی همسرتان تاثیر می گذارد و شما با این تفکر که که هر تلاشی کنید بی فایده است ، از او کناره گیری می کنید. پوقتی همیشه وجود دیگران را یک نوع تهدید می بینید، افکار شک و بد گمانی دوستتان خواهد شد. حسادت باعث خواهد شد تا ببینید که دیگران در بیرون منتظر به چنگ آورد همسرتان هستند و شما همیشه می خواهید تا حد امکان نزدیک او باشید. و در این شرایط شما برخی از دوستان خود را از دست می دهید که به اشتباه آن ها را متهم کرده بودید . حسادت و نا امنی باعث می شود همسرتان کنترل بر هیجاناتش را از دست بدهد و دلسرد شده و از شما فاصله بگیرد . وقتی افکار منفی دیگر قابل تحمل نباشد شک و بدگمانی بیشتر می شود و واکنش افراطی شما منجر به گسستگی رابطه می شود. چون فکر می کنید که همسرتان باعث این مشکل شده است نه آن چه که در ذهنتان وجود آمده است. 

همچنین روابط اجتماعی، شغلی و درسی هم تحت تاثیر قرار می گیرند زیرا که ذهنش با نگرانی ها در مورد چگونگی و کجایی همسرش مشغول است و نمی تواند روی فعالیت هایی که باید در زمان خاص انجام دهد تمرکز کند. اگر با این وضع پیش بروید شما چیز های زیادی را در زندگی از دست می دهید زیرا که ذهنتان همواره درگیر نگرانی در مورد از دست دادن همسرتان است و نمی توانید به اهدافتان برسید. 

در چنین شرایطی عزت نفس شما به سطح پایینی می رسد چون احسااس درماندگی ، بی ارزشی و دوست نداشته شدن و عدم پذیرش خود خواهید داشت. 

وقتی افراد با احساس نا امنی و حسادت روی هیجانات مخرب کنترل نداشته باشند یکی از پیامد های آن در زمان فرار از واقعیت انزوا و گوشه گیری است و تنها مکان امن برگشتن به زندگی رویایی است که احساس اطمینان خاطر و امنیت می دهد، و این درست نیست باید به دنبال راه حل بهتری باشید .

انواع حسادت:

حسلدت مالکیت:

نوعی از حسادت است که بیشتر در میان عاشقان و همسران صمیمی دیده می شود و حس مالکیت به همسر خود دارد .

حسادت رقیب:

این حسادت ویژه رابطه نیست اما شما اغلب اوقات در محل کار یا در میدان ورزشی شاهد این رقابت هستید . فرد حسود در این شرایط می خواهد تا به همکارانش شان دهد که او کیفیت های خاصی دارد که دیگران ندارند و آن ها می توانند این کیفیت ها را برای خارج کردن همکاران از میدان به کار ببرند. می اوانید از احساس حسادت برای ارتقای عملکرد خود به کار ببرید و در حوزه ای که احساس می کنید عملکرد ضعیفی داشته اید پیشرفت کنید پس حسادت هم می تواند منافعی داشته باشد چون در نهایت شما به آن سطحی که می خواستید رسیده اید و حسادت از بین خواهد رفت.

حسادت خویشتن گرایی:

طبق نظر بهترین مشاور ازدواج نیاز به احساس ارزشمندی و شناسایی این نیاز ها محرک فرد برای احساس حسادت است. سلسله مراتب نیاز های مزلو جایی که فرد به عزت نفس بیشتری نیاز دارد و نیاز به احترام از سوی دیگران را احساس می کند، باعث احساس آرامش فرد می شود. خویشتن حسدتان همان چیزی است که محرک است و حالت ذهنی ایجاد می کند که بگوید بهترین هستید و بنبراین دیگران باید همیشه به آن چه که می گویید گوش دهند و تبعیت کنند.

حسادت محرومیت:

اگر دوست دارید زمانی که دیگران مشغول به کاری هستند تنها باشید، پس شما دارای این حسادت هستید. چنین افرادی احساس می کنند که به منظور خاصی از فعالیت یا تصمیمی کنار گذاشته می شوند شما ممکن است زمان هایی را به یاد بیاورید که توسط نردیکان و یا دوستانتان کنار گذاشته شده اید. و احساس بدی خواهید داشت ئ احساس ضعف خواهید کرد . رفتار با چنین روشی قطعا باعث می شود احساس کنید به آن جا تعلق ندارید و ایجاست که حسادت محرویت را تجربه می کنید. 

با هر نوع حسادتی می تواید مقابله کنید زیرا که حالت ذهنی است که به سادگی ایجاد می شود . تغییر دادن تفکرات و جایگزین کردن باور های درست و صحیح کمک خواهد کرد تا بر انواعحسادت غلبه کنید و در نهایت با اطمینان وآرامش خاطر زندگی کنید و عملکرد اجتماعی، شغلی، رابطه عاطفی بهتری داشته باشید فراموش نکنید که تفکراتتان می تواند برای شما دردسرهای زیادی را ایجاد کند پس در جهت رفع باور های نادرست زندگی تان تلاش کنید و هر آن چه که می تواند درست باشد را به کمک متخصصان جایگزین کنید خودتان بهبود سلامت روانتان را متوجه خواهید شد و حال بهتری خواهید داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با مرکز مشاوره خوب در ارتباط باشید.