چهار شنبه سوری یکی از جشن های ایرانی می باشد که در غروب سه شنبه اخر سال برگزار می شود و مهم ترین مشخصه ی آن روشن کردن آتش و پریدن از روی آن می باشد که به صورت جمع های خانوادگی و در فضای بیرون از خانه انجام می شود و اعتقاد بر این است که چنین کاری ، از بیماری و بدبختی حفظ خواهد کرد . اما امروزه در این شب برنامه های دیگری نیز از سوی نوجوانان و جوانان مانند ترقه و ... مشاهده می شود که این صداهای بلند و خطرناک موجب تغییراتی در سیستم هیجانی افراد می شود و چنین اعمالی به عنوان تخلیه هیجانی از دیدگاه اکثر افراد معرفی می شود  اما آن چه که می خواهیم در ادامه مطلب شرح دهیم چهار شنبه سوری از منظر روانشناسی هیجانات می باشد به عبارتی  هیجان را از منظر روانشناسان بهترین مرکز مشاوره خانواده تهران در افراد و تاثیر آن بر خانواده و اجتماع بیان می کنیم .

وقتی هیجانی شدید از قبیل ترس یا خشم دست می دهد ، احتمال دارد تغییرات بدنی متعددی را احساس کنیم ، از آن جمله تند شدن تنفس و ضربات قلب ، خشکی گلو و دهان ، عرق کردن ، لرزش بدن و احساس دل آشوبه. غالب تغییرات فیزیولوژیایی که همزمان با برانگیختگی هیجانی رخ می دهد ناشی از فعال شدن ، بخش سمپاتیک دستگاه عصبی می باشد که آماده شدن بدن برای موقعیت اضطراری را بر عهده دارد . 

هیجان های مثبت و منفی چیست ؟

هیجان های مثبت دایره ی تفکر و عمل آدمی را وسعت می بخشد یکی از اثرات هیجان های منفی این است که آدمی را در فشار می گذارند تا به شیوه های خاص عمل کند هنگام خشم بجنگد ، هنگام ترس بگریزد یا هنگام نفرت ابراز انزجار کند . به عبارت دیگر ، هیجان های منفی موجب محدود شدن تفکر و عمل آدمی می شود . هیجان های مثبت اما دارای تاثیرات تکمیل کننده اند و موجب گسترده شدن کار ها و اعمال می شوند . شادی و شادمانی ما را به سوی بازی کردن می رانند . علاقه مندی به سوی کشف و اکتشاف و خشنود بودن به سوی تجربه کردن ، و دوست داشتن به سوی چرخه های مکرر هر یک از این گرایش ها . به این ترتیب هیجان های مثبت موجب گسترش شیوه های عادی و معمول تفکر و زیسته شدن و آدمی را یه سوی افرینندگی بیشتر، کنجکاوی بیشتر یا در پیوند بیشتر با دیگران می گذراند .

طبق گفته ی روانشناس غیر حضوری هیجان های مثبت منابعی شخصی می افرینند . هر چند هیجان ها معمولا دیر پا نیستند و کوتاه مدت و زود گذرند ، لیکن می توانند اثرات دراز مدت و طولانی بر آدمی بگذراند . هیجان های مثبت از راه گسترش کوتاه مدت تفکر و اعمال ، به کشف دیدگاه ها و کار ها و پیوند های اجتماعی می انجامند . مثلا بازی می تواند منجر به کسب مهارت های جسمانی و اجتماعی شود . اکتشاف موجب دانش تازه و اشتیاق تجربه می تواند وضع اولویت های زندگی آدمی را رقم بزند . نکته ی پر اهمیت این است که این دستاورد ها غالبا دیر زمانی پس از فروکش هیجان مثبت اولیه ادامه پیدا می کند . به این ترتیب هیجان های مثبت ، بر انباره ی منابعی که در مواجهه با مسائل و مشکلات به کار می آیند ، می افزاید از منابع جسمانی گرفته ( توانایی مقابله با متجاوز ) تا منابع هوشمندی ( ترسیم نقشه شناختی برای یافتن راه ) و تا منابع اجتماعی ( یافتن کسی که ما را یاری می دهد ) . هر بار که با دوستانمان می خندیم یا موضوعی خواستنی را پی می گیریم یا در باغ پیاده روی می کنیم در نظر بگیرید که ممکن است کاری فرا تر از فقط بهره مند شدن حال خوش صورت می دهیم . ممکن است در حال بنا کردن چشم اندازی خوش از روزگار دراز سلامت و نیک بختی باشید .

محاسن هیجان های منفی :

بر اساس عقیده ی روانشناس خوب کلینیک مشاوره احساس ترس ، غم و یا خشم نا خوشایند است . هیجان های منفی ما را بر می انگیزاند مثلا ترس و اضطراب مفید هستند مثلا اگر اضطراب نبود بدون آماده کردن مطلب و سخنی برای گفتن ، در جلسه سخنرانی پر اهمیت خود حاضر می شدیم . احساسات منفی به ما اطلاعات می دهد . یکی از محاسن آن این است که اطلاع دهنده هستند هر کدام از ترس و غم و بیزاری و خشم اطلاعات خاصی را انتقال می دهند برای مثال غمگینی نشانه ی فقدان است ، ترس نوعی تهدید است و خشم خبر از وجود عملکردی می دهد که سزاوار سرزنش است . هیجان های منفی یه یادگیری کمک می کنند که احساس حاصل از این قبیل ارزیابی ها پسخوراندی از محیط مربوطه و منابع مقابله ی ما با آن را فراهم می کند . 

حال که اندکی با مفهوم هیجان و انواع آن اشنا شدیم می خواهیم بگوییم که چهار شنبه سوری همراه با کار های خطر ناک و استرس بر انگیز چیزی را به همراه ندارد حتی اگر فردی در آن شرکت نکند با آن همراه خواهد بود .اما در جامعه ی امروزی آن چه بیشتر مشاهده می شود درباره نوجوانان و انجام اعمال خطر ناک می باشد بروز هیجان ها در هر سنی وجود دارد اما چون در سنین نوجوانی و جوانی  بیشتر گرایش به همسالان وجود دارد می توان دید . اما همین سنین نیاز به تخلیه هیجانی دارند و اصول صحیح آن این است که به هر نحوی تخلیه شوند . طبق نظر مشاوران بهترین مرکز مشاوره ازدواج تهران والدین و دیگر اطرافیان در این امور نقش اساسی را بازی می کنند تا بتوانند به فرزندان خود راه های مدیریت هیجان را آمزش دهند و جامعه آن ها را به سمتی هدایت کند که از راه های موثر و بهتری و بدون خطر هیجان خود را خالی کنند .