یک زن در صورت احساس تنهایی ، به کلی توان خود را از دست می دهد و زندگی برایش بی معنا می شود و احساس پوچی می کند و نمی تواند نقش همسر و مادری خود را ایفا کند. و هر گونه رفتار تهدید آمیز و تحقیر کننده مرد نسبت به وی موجب احساس طردشدگی و بیشتر شدن اضطراب ، نگرانی و افسردگی او خواهد شد. طبق نظر روانشناس  زن برای انجام این وظایف حساس نیاز به محیطی امن در کنار مرد قوی و تامین کننده دارد که نیاز ها و موجودیت او و فرزندانش را از همه لحاظ تامین کند تا بتواند با اطمینان خاطر به او تکیه کرده و نقش های خود را ایفا کند. 

مرد نیز در صورتی که مردانگی اش زیر سوال برود و احساس بی کفایتی کند، نقش حفاظتی و حمایتی خود را از دست داده و به موجودی بی خاصیت تبدیل می شود، و به خاطر ترس از شکست و از دست دادن هویت و موقعیت خود بیشتر پرخاشگر و کنترل گر می شود و به همین دلیل هر گونه رفتار زن برای اثبات نقاط ضعف همسر خود، او را به خط قرمز بی کفایتی و عدم شایستگی سوق می دهد و رفتار های دفاعی و پرخاشگرانه اش را تحریک می کند و ترس از شکست و شرم از عدم شایستگی مرد اخرین حد خط قرمز او به حساب می آید. پا گذاشتن روی خط قرمز های مرد و زن و تحریک نقطه انفجار الزاما بر اثر موارد آشکار مانند پرخاشگری ، انتقاد و ... نیست بلکه بازی های روانی و خشونت های خاموش مانند نگاه، بی تفاوتی، حالات چهره، سکوت، لحن تند و صدای بلند و .... خود را نشان می دهد  راه های نا ملموس دیگر عبارت است از :

قصد تغییر:

بر اساس مطالعات مشاوره خانواده یکی از مخرب ترین نوع عبور از خط قرمزها، قصد تغییر ویژگی های ذاتی یکدیگر است. انتظار این که زن احساسات خود را کنار گذاشته و با منطق مردانه رفتار کند اما زن بی احساس نمی تواند زندگی مشترک لذت بخش و رضایت بخشی را داشته باشد. پس هرگز در صدد تبدیل همسر خود به یک زن منطقی که مانند شما به دنیا و مسائل زندگی بنگرد نباشید و اما در مورد زنانی که می خواهند همسرانشان نردی با احساس و رمانتیک باشد مطمئن باشید این حالت نیز همانی خواهد بود که در مورد قبلی مطرح شد یعنی وادارکردن مردان به رفتارهای احساسی و رمانتیک به معنی گرفتن مردانگی آن ها از دستشان و ساختن همان مرد ضعیفی که شما از آن ها نفرت دارید. البته این به منزله ی گواهی سلامت رفتاری برای مردانی نیست که اصلا به نیازهای عاطفی و احساسی همسرشان توجهی نمی کنند.

جبهه گیری:

طبق نظر مشاور ازدواج زمانی که زوجین نسبت به هم جبهه می گیرند برپایی طوفان ها و گردبادهای سنگین و مخربی است که در زمان کوتاهی هر آن چه بر سر راهشان قرار دارد را در هم پیچیده و خرابی های زیادی به جای می گذارد. نگرانی زن از طرد شدن باعث می شود فشار بیشتری به مرد آورده و مرد نیز از ترس بی کفاینی حمله بیشتری در دفاع از حریم خود انجام می دهد و این امر به طور خود افزا و تخریبی چرخه باطلی را در رابطه به راه می اندازد.

در نهایت زن که تمام نیروی خود را به کار گرفته و اینک احساس سرخوردگی می نماید مرد را به سنگدلی بی رحمی، یک دندگی، خیانت و .... متهم می کند و از او فاصله می گیرد و مرد نیز او را به غیر منطقی بودن و استفاده از احساسات و گریه متهم ساخته و تنش ها اوج می گیرد و این به پروسه ای فرساینده تبدیل می شود و رابطه را در هم می پیچد. 

شگرد های زنان در پا گذاشتن به خط قرمز مرد چیست؟

قهر و تحریم عاطفی، تحریم جنسی مرد، رفتارهای تحقیر آمیز او، حرف های نیش دار و کنایه آمیز، انتقاد زیاد و نصیحت کردن، بی اهمیت جلوه دادن کارهای او، مقایسه همسر با مردان دیگر، داشتن انتظارلت غیر واقعی و غیر طبیعی، وادار نمودن مرد به اعتراف کردن اشتباهات خود، نادیده گرفتن نقاط مثبت و تمرکز روی نکات ضعف او، نادیده گرفتن وجود او به ویژه جلوی بچه ها و تلاش برای اغییر رفتارها و خصوصیات او آنگونه که خودش می خواهد.

شگردهای مردان در پاگذاشتن روی خط قرمز زن چیست؟

متوسل شدن فوری به حمله یا فرار، نداشتن احترام متقابل نسبت به همسر، بی توجهی و عدم حمایت از او در زندگی، نداشتن رابطه کلامی و عاطفی با همسر، عدم توجه به وجود او در زندگی مشترک، عدم مشورت و دخالت ندادن او در تصمیم گیری ها ، احساس حقارت از پیشرفتهای مالی و اجتماعی زن، پرخاشگری و سرکوب احساسات و نیازهای درونی او و تحقیر او به عنوان زنی که چیزی سرش نمی شود. 

روش های اشتباه بالا برای تغییر نه تنها مشکلی از مشکلات حل نمی کند بلکه وضعیت را بدتر می کند و نوعی احساس سرخوردگی، خستگی ، تخلیه انرژی و قطع امید به فرد دست می دهد زیرا که این دو زبان یکدیگر را نمی فهمند و نمی دانند با چه زبانی با هم صحبت کنند و ارتباط برقرار کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مهارت های ارتباطی و گفتگوی مناسب بین زن و مرد برای داشتن زندگی مشترک رضایت بخش و لذت بخش با مرکز مشاوران در ارتباط باشید و اطلاعات و دانش کافی را در این زمینه آموزش ببینید.