مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

آدرس مراکز روانشناسی

3 مورد از عوامل تشکیل دهنده رابطه عاطفی شاد

برای این که عشق در زندگی مشترک شما پایدار بماند، فقط حرف زدن در مورد گذشته و گفتن این که روز های اول زندگی تان چقدر خوب بود، کافی نیست. شما برای کم کردن استرس در زندگی تان باید مهارت های جدید یاد بگیرید .