مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین روان درمانی در تهران

توهین و ناسزا گفتن به همسر چه اثراتی دارد ؟

در هر ازدواج و میان هر زن و شوهری اختلاف هایی وجود دارد که به خاطر این احتلاف ها ممکن است مشکلاتی بین رابطه زوجین به وجود بیاید .