مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مراکز روانشناسی تهران

تئوری الگوی عشق و معرفی هر کدام از این الگو ها

دکتر جان لی با تحقیق روی زوجین مختلف ، دریافت که می توان طرز تلقی و برخورد افراد در مورد ارتباط احساسی عاطفی با جنس مخالف را به 6 الگو تقسیم کرد


10 مورد برای داشتن زندگی مشترک موفق

مواردی که ذکر خواهیم کرد یک مهارت خاص برای ازدواج موفق می باشد و خواهید آموخت که چگونه ارتباط بهتری بر قرار کنید