مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین مطب روانشناسی کشور

طلاق چه آثاری بر زندگی افراد دارد ؟

نبود ناگهانی همسر باعث ایجاد اضطراب و هراس می شود اما برخی دیگر از افراد هستند که ممکن است بعد از طلاق گرفتن خوشحالی را تجربه کنند .