مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

بهترین کلینیک های روانشناسی کشور

آثار طلاق بر کودکان و نوجوانان

طلاق تاثیرات متفاوتی به زن و مرد می گذارد و این تاثیر می تواند بر حسب شرایط متفاوت باشد .