مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفن روانشناس ازدواج

طبق مطالعات بهترین مرکز مشاوره افکار منفی چه تاثیری در زندگی زوج ها دارد؟

زمانی که چیزی را با هشیاری احساس می کنیم، ذهن ما آن را به قطعات معنا دار زبانی تبدیل می کند