زمانی که چیزی را با هشیاری احساس می کنیم، ذهن ما آن را به قطعات معنا دار زبانی تبدیل می کند که می توان به این قطعات عبارت اندیشه را اطلاق کرد و به زبان ساده تر افکارمان است.طبق مطالعات بهترین مرکز مشاوره این قطعات زبانی در ذهن ما شناور می شوند و با واژه فکر ما آن ها را برچسب دار می کنیم. تفکر بیانگر این است که شما چه کسی هستید و احساسات درونی شما چیست و در ضمیر ناخودآگاه شما چه می گذرد. 

افکار منفی چیست؟

وقتی از نظر هیجانی آشفته هستیم، اغلب اطلاعات را به گونه ای سوگیرانه و تحریف شده در ذهنمان می فرستیم. و حدس و احساس خود را عین واقعیت می دانیم. مسبب احساس ناخوشایند اغلب، افکار منفی شماست و با این طرز تلقی احساس بی ارزش بودن می کنید و در نتیجه نمی توانید شاد باشید. و همین است که باعث می شود احساس دلتنگی، رفتار پرخاشگرانه و یا اضطرابما تشدید شود و یا دیر تر از بین برود. افکار منفی غیر واقع بینانه، ناشی از باور های غیر منطقی یا خطاهای شناختی هستند. عدم اطلاع از این خطاهای شناختی ممکن است که خطرناک باشد .

تاثیر افکار منفی در زندگی زوج ها:

تفکر همه یا هیچ:

تفکر همه یا هیچ، حتی میان زوج هایی که زندگی خوشبختی دارند، زیاد دیده می شود. در این قبیل ازدواج ها افکار قطبی شده مانند سایر خطاهای شناختی ، با آن که در یک مقطع کوتاه زمانی معتبر به نظر می رسد، اغلب بعد از گذشت زمان رنگ می بازد و اثرات پر دوام بدی به جا نمی گذارد. اما در زندگی زوج های نا موفق، برداشت سیاه یا سفید داشتن، روی طرز فکر و نیز رفتار زن و شوهر اثر می گذارد. افرادی که زیر فشار روانی و در برخورد با مسائل پیچیده تحت تاثیر ذهنیت های از قبل شکل گرفته قرار می گیرند مانند تسلیم یا تهاجم، جنگ یا گریز و فریاد کشیدن یا سکوت.

 تعمیم مبالغه آمیز:

برای همسری که به استناد یک حادثه تعمیم مبالغه آمیز کاملا موجه و طبیعی جلوه می کند و قضاوت های منفی منجر به تعمیم های مبالغه آمیز می شود، مثلا شوهری که گاهی ذیر به خانه می آید و همسرش می گویید که او همیشه دیر می کند. خود را نشان می دهد. تعمیم مبالغه آمیز به خصوص در همسران افسرده با افکاری ظیر او هیچ گاه مرا دوست نداشت ، هرگز به احساساتم توجه نمی کنی ، همیشه با من بد رفتاری می که کنی و ... مشاهده می شود. از مله نمونه های بارز تعمیم مبالغه آمیز، استفاده از کلماتی مانند هرگز، همیشه، همه، هر و هیچ کدام است. اثر تعمیم مبالغه آمیز در ازدواج های نا موفق می تواند بسیار زیاد باشد. زن و شوهر می توانند با کمی تلاش به نقطه نظر های متعادل تری در زندگی شان برسند و خاطره های خوش زندگی شان را نیز به یاد بیاورند و به این نتیجه برسند که اوقات خوش فراوانی را در کنار هم صرف می کنند.

تعمیم افراطی:

طبق نظر مشاور خانواده تهران تعمیم افراطی یعنی نتیجه گیری بر اساس یک واقعه یا بر اساس اطلاعات ناقص. مثلا چون رابطه ام قطع شده است دیگر روی خوش زندگی را نخواهم دید. ولی شما می توانید این تحریف را کنترل کنید و با استدلال هایی که می کنید و برای اتفاق ها می آورید با این تحریف مبارزه کنید.  

شخصی سازی:

در شخصی سازی خودتان را به خاطر اتفاق هایی که نقشی در ایجاد آن ها نداشته اید سرزنش می کنید و برای چالش با ای تحریف بایستی بین مسئولیت پذیری و این تصور تمایز قائل شوید. 

مطالعات نشان می دهد که اگر میزان افکار مثبت نسبت به افکار منفی در روابط بیشتر باشد، روابط زوجین از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود. تعامل های منفی توسط افکار منفی ایجاد می شوند. از این رو افکار منفی می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روابط زوجین داشته باشند. از آن جا که مورد اصلی هر فردی افکار اوست، کنترل افکار امری ضروری است. زوجین در طول مشاجره به جای تمرکز روی نقاط قدرت اغلب روی نقاط مشکل زا تمرکز می کنند. با مجزا کردن احساس فرد نسبت به مشکل و احساس فرد نسبت به همسرش، کنترل مشاجرات موثر تر بوده و در نتیجه رابطه بین آن ها از سلامت برخوردار خواهد شد.

یکی از مهم ترین گام هایی که می تواند هر فرد را در زندگی خود به سوی شادکامی و موفقیت سوق دهد، انعطاف پذیری ذهن اوست. افکار منفی باعث می شود دایره فکری افراد محدود شود و مرتبا در یک چرخه بچرخد و تسلسل منفی ایجاد کند. و اغلب در مورد موقعیت و اطرافیانشان و همچنین خودشان به صورت منفی صحبت کنند. زمانی که تفکر منفی را به ذهن خود راه می دهید، اضطراب، بی قراری، و ناراحتی  وجود شما را فرا می گیرد. نگرانی، پشیمانی از گذشته و... انواع فکر های منفی هستند. اگر بخواهیم ساده تر این موضوع را بیان کنیم وقتی در مورد آینده نگرش منفی داشته باشید به مفهوم نگرانی و اضطراب است و وقتی که ای تفکر مربوط به گذشته باشد، غالبا به صورت دلخوری و افسردگی خواهد بود. اگر که می خواهید احساس خوبی داشته باشید و خوشجالی را تجربه کنید باید دایرا افکار خود را تغییر دهید و باید نوع نگرشتان را شناسایی کنید و آ ها را به خوبی بشناسید ولی نباید در این فرایند احساس گناه داشته باشید. راه های مقابله ای بسباری وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا ای افکار منفی خود را قابل کنترل کنید و احساس خوبی را تجربه کنید و برای این کار می توانید از افرادی متخصص و با تلفن روانشناس ازدواج کمک بگیرید آن ها به شما کمک خواهند کرد تا باور ها و نگرش هایتان را بشناسید و نوع آن ها را بدانید و تاثیر آن ها را متوجه شوید و با مهارت های مهم و اساسی و تمرین و تکرار آن ها می تواد افکار خود را کترل کنید و این تحریف های شناختی را حذف کنید و واقع بینانه تر نسبت به امور نگاه کنید.