مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفن مشاور

توسعه همدلی در محیط کار: چرا این امر اهمیت دارد؟‌

همدلی در زندگی و عملکرد هایمان در ابعاد مختلف بسیار مهم است


اصول روابط صحیح زوجین در ازدواج با خانواده های یکدیگر

در جامعه هایی که روابط خانوادگی بسیار نزدیک و در هم پیچیده هستند و صمیمیت بین آن ها زیاد است، یکی از علل اصلی مشکلات و مشاجره های زوجین دخالت خانواده ها در زندگی زوجین است.حال می خواهیم بدانیم که در این شرایط چگونه ارتباط خوبی با خانواده های همسرمان داشته باشیم تا مشکلات زندگی مشترک به خاطر این مسئله را تجربه نکنیم.


وابستگی عاطفی چیست و راه های غلبه بر آن چیست ؟

وابستگی عاطفی در برخی از افراد در ارتباط با خانواده ، دوستان ، همسر و یا هر فرد دیگری به وجود می آید


تاثیر تغییر فصلی بر سلامت روان انسان چیست ؟

تغییرات فصلی باعث به وجود آمدن تغییراتی در خلق و خوی افراد می شود