مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفن مشاور ازدواج تلفنی

5 مسائل فرزندان در خانواده های طلاق چیست ؟

در زمینه ی طلاق و فرزندان تحقیقات گسترده ای انجام شده است که که بر اساس این پژوهش ها در خصوص عوامل طلاق و پیامد های آن اشاره می کنیم .