در زمینه ی طلاق و فرزندان تحقیقات گسترده ای انجام شده است که که بر اساس این پژوهش ها در خصوص عوامل طلاق و پیامد های آن اشاره می کنیم .

هیجان ها و تجربه های ذهنی :

فرزندان خانواده های طلاق در نتیجه شرایطی که برای آن ها پیش آمده نوعی احساس خشم و نفرت نسبت به عوامل دخیل در این اتفاق دارند . بیشتر این خشم مربوط به والد غایب و اطرافیان موثر در جدایی است . برخی از لیست بهترین روانشناسان اعتقاد دارند که خشم نوعی هیجان نیرومند در انسان است و زمانی به وجود می آید که فرد احساس کند تحقق نیاز ها ، خواسته ها و اهدافش به واسطه ی فرد یا افرادی با مشکل مواجه شده است . و همچنین معتقد هستند که در نتیجه ی طلاق ، نوجوانان آشفته می شوند و نوعی احساس خشم و از دست دادن را تجربه می کنند . رفتار خود خواهانه والدین و کمبود حمایت از جانب آن ها ، می تواند نوعی احساس خشم در فرزند نسبت به والدین ایجاد کند . طبق نظر مشاوران بهترین کلینیک روانشناسی فرزندان بعد از طلاق نوعی ترس از رها شدن و فقدان حس دوست داشته شدن را تجربه می کنند و حتی دغدغه ی ذهنی در مورد رویداد های آینده خواهند داشت . و علاوه بر آن احساس غم و اندوه و طرد شدن و ترس از تکرار فقدان در این افراد به وجود می آید . 

تجربه های محیطی :

نوجوانان نیاز زیادی به امنیت عاطفی و هیجانی دارند که شامل مفاهیمی از قبیل امنیت ، همدلی ، پذیرش دیگران می باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد خانواده نیاز نوجوانان را مبنی بر فراهم آوردن محیطی امن براورده نمی کند . تعارض و طلاق هر دو می تواند محیط امن و با ثبات خانه را نا آرام کند . بسیاری از والدین پیرامون مشکلات طلاق نظیر مشاجره پیرامون مسائل مالی ، دلایل جدایی ، آشفتگی های شخصی و اطلاعات منفی و نا مطلوب در مورد همسر سابق ، با فرزند خود صحبت می کنند در حالی که درک چنین مسائلی برای کودک غیر ممکن است و بسیار برای آن ها آسیب زا می باشد . 

تغییرات :

طبق نظر مشاور مرکز مشاوره طلاق در تهران پس از وقوع طلاق تغییرات عمده در ساختار و کارکرد خانواده صورت می پذیرد . در وهله اول ساختار خانواده تغییر یافته و شکل خانواده تک والدی را به خود می گیرد و این امر به نوبه ی خود مشکلاتی را برای خانواده و اعضای آن در پی خواهد داشت . در نتیجه ی طلاق بسیار دیده شده است که نوجوانان در این خانواده ها مورد غفلت و بی توجهی قرار می گیرند . در واقع ، پس از طلاق والد سر پرست ممکن است به علت تحریک پذیری و کج خلقی ، بی عاطفه بودن یا نباز های فرزندان ، مشکلات مالی و امرار معاش ، گرمی و محبت کمتر در قواعد خانوادگی و ارتباط ها به کار ببندند . این عوامل به گونه ای منفی رشد فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهد . از دیگر شرایط پذیرش نقش های جدید و از دست رفتن کودکی است . بر اساس مراحل رشدی فرد تنها زمانی موفق به رسیدن به مراحل رشدی می شود که برای این امر آمادگی لازم را کسب کرده باشد . تحت فشار قرار گرفتن و از دست دادن این مراحل رشدی آن ها را برای کسب آگاهی لازم پیرامون هویت شخصی شان با مشکل  مواجه می کند و در نتیجه از استاندارد های لازم برای دوره نوجوانی برخوردار نخواهند بود . و چالش های گوناگونی را در نتیجه جدایی والدین در پیش روی خود خواهد دید . 

ارتباط ها :

طلاق در مواردی خانواده و ارتباط بین فرزندان با والدین و دیگر افراد را تضعیف می کند . در غالب اوقات جدایی والدین منجر به استفاده از راهبرد های مدیریت تعارض به صورت مخرب ، شایستگی اجتماعی مختل برای فرزندان می گردد و این امر بر روی روابط فرد تاثیر می گذارد . و همچنین جدایی والدین مشکلاتی را برای فرزندان در زمینه ی روابط اجتماعی ایجاد می کند . روابط فرد با شبکه ی اجتماعی و اطرافیان را سرمایه اجتماعی می گویند . و بر این باور هستند که سرمایه اجتماعی مانند هر سرمایه ی دیگر ، در خوشبختی کودک ، به خصوص دستاورد های اموزشی آثار مهمی دارد . 

سازگاری و انطباق :

همه ی انسان ها در زندگی با تغییرات و رویداد های خوشایند و نا خوشایند رو به رو می شوند که زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد . افراد در برابر رویداد های تنش زا واکنش های گوناگون از خود نشان می دهند . یعنی در برابر رویداد نش زای واحد ، بعضی گرفتار اختلالات وخیم روانی یا جسمانی می شوند ، در حالی که بعضی دیگر در برابر همان رویداد دچار اختلالی نمی شوند بلکه چنین رویدادی را فرصتی خواستنی برای چالش و کوشش به شمار می آورند . در واقع هر تغییری قابل توجه در زندگی عادی به طور بالقوه آغاز گر دوره ای از تنش و فشاز روانی است و بروز تنش بیش از همه منوط به طرز برخورد شخص با تغییر به وجود آمده است . 

هر فردی برای این که بتواند در آینده زندگی مشترک موفقی داشته باشد و خطر طلاق و جدایی را کاهش دهد باید نسبت به اهداف و معیار های ازدواج و همچنین مهارت های لازم آگاهی داشته باشد برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن مشاور ازدواج تلفنی تماس بگیرید .