مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

تلفن مشاور خانواده

چرا زن ها مدام غر می زنند؟

مردها وقتی برای دیگران کاری انجام می دهند که احساس کنند طرف مقابل قدر زحمات آن ها را می داند . بنابراین اگر زن به شوهرش نشان ندهد که قدر زحمات او را می داند، شوهرش ممکن است که دست از تلاش برای خوشحال کردن او بر می دارد.


7 دلیلی که پای خیانت را به زندگی مشترک باز می کند .

ویلیام گلاسر می گوید ، زوج ها زندگی مشترکشان را با عشق شروع می کنند ، اگر از آن مراقبت نکنند ، رفته رفته صمیمیت اولیه کمتر می شود